Utfordringer med lisensen?

Har du betalt lisens men får ikke dette opp som status i Horsepro? Da bør du lese denne saken.

Vi har utfordringen med overføringen av dataene fra Norges Idrettsforbund(NIF) sine systemer, til horsepro. Når du gjennomfører betalingen av lisensen, så foregår dette i NIF sitt system, gjennom Min Idrett. Disse dataene skal da overføres til Horsepro. Dessverre har vi en utfordring at flere som har betalt lisens detter ut fra systemet.

Hva skal jeg da gjøre?

Vi jobber nå med å få løst problemet. Inntil saken er 100% løst så må dere melde dere på manuelt til stevnearrangør og legge med bevis på betalt lisens til arrangør. Dette er i tråd med KR § 144 – Påmelding til stevner pkt. c)

Bevis for betalt rytterlisens i Min Idrett

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase. Her kan du betale lisensen og du kan ta ut bevis for at lisensen er betalt. Denne kan du da sende over til arrangøren. Det vil stå om du har betalt eller ikke på beviset.

Kilde: www.rytter.no