Fult hus på samling

Lørdag  6 okt, var det samling uten hest for ryttere og trenere i Elite og landslagsgruppen Jr og Yr, på Ullevål stadion.

Tekst Bente Mørck
Bilder: Bente Mørck og Elizabeth Farbrot 


Temaer var blant annet evalueringer, spesielt på mesterskap, workshop, og en teoretisk bolk om løsgjorthet og kontakt samt hestens munn og bruk av bitt. Kjell startet med og snakke om treningsskalaen, (som ikke kan repeteres ofte nok) og ble supplert av Siril Wethal Heljesen, som snakket om løsgjorthet og trening! Fantastisk flinke og inspirerende begge to!
Jentene, (og de foreldrene som var med) satt som tente lys, og kom med spørsmål underveis.

Den teoretiske delen ble delt opp ved at trenere og utøvere jobbet litt hver for seg, og det ble servert en deilig lunsj.På slutten av dagen kom Lillian Grepne og skulle snakke om Bitt og hestens munn. Uavhengig av de andre, begynte også hun og snakke om treningsskalaen, og viktigheten av den. Veldig artig, da hun ikke visste hva de to andre hadde snakket om! Fikk også mange artige og nyttige historier og eksempler på bruk av forskjellige bitt, og ikke minst hvordan hestens munn, nakke etc er bygd opp. En artig og utrolig dyktig dame! Dagen ble avsluttet med en ny kort del fra Kjell, og de seks timene vi hadde vært der føltes som to! En utrolig lærerik og nyttig dag, med flinke og engasjerende og ikke minst dyktige fagpersoner!