Ny topparena på vei?

Leder i Gjøvik Rideklubb; Eddie Strandengen og Daglig Leder i Biri Trav, Stein Erik Robøle har en intensjon om å skape noe helt nytt i norsk sammenheng – en fullverdig trenings- og stevnearena for ridning inne på en travbane.

Gjøvik Rideklubb har i dag plasseringen i Bassengparken på Gjøvik. Her har de allerede rideskole med 125 elever og med 50 stk. på venteliste. Her har de stallplasser, gammel ridehall og en utebane som er tiltenkt nyetablering fra våren av. (tippemidler må på plass først).

Vi ønsker at Bassengparken skal være vårt rideskoleanlegg for all fremtid, og vil utvikle dette videre med oppgraderinger, sier leder i Gjøvik Rideklubb, Eddie Strandengen.

Denne plassen er nå fysisk for liten til å utvide mer, og ikke minst til å kunne skape annen aktivitet ved siden av. Skal de kunne utvikle videre er de avhengig av inntekter. Disse må skapes på annen måte. Gjøvik Rideklubb ønsker derfor som veiviserklubb å gå foran og skape noe helt nytt i norsk sammenheng; de ønsker gjennom et samarbeid med Biri Trav og Oppland Travforbund å skape et senter hvor de får samlet all hestesport på et sted. Det de gjør er å leie grunn av Biri Travbane slik at de kan bygge en fullverdig trenings- og stevnearena i Innlandet for sprang og dressur. -Vi har en intensjon om å leie grunnen billig, men dele alle inntekter mellom oss gjennom en fordelingsnøkkel slik at både vi og Biri Travbane er tjent med mye aktivitet, forklarer Eddie.

-Vår rideskole og andre sine rideskoler rundt oss er grunnlaget vårt for all rekruttering. Vi ønsker å benytte denne arenaen til å tilby systematiske treninger for de som ønsker seg videre fra rideskole. I dag er det slik at mange ryttere fra Oppland og Hedmark må reise sørover mot Oslo, og gjerne enda lengre for å delta på treninger med veletablerte instruktører. Dette ønsker vi å gjøre noe med. I tillegg har vi et stort ønske om å bli en av de mest veldrevne rideklubbene i landet, og da trenger vi et stort anlegg med mulighet for Lands- og Elitestevner med alle de fasiliteter til stede som da kreves. Her har vi også 110 stallbokser på plass allerede. Veterinærklinikk er også på stedet. Hvis vi får til dette vil vi tilby fellestreninger, Clinics, helgetreninger, tilridning av hester og selvfølgelig mange stevner. Dette gjelder både sprang og dressur. I tillegg er det viktig at ridesporten, Islandshestesporten og og travsporten kan dra veksler på hverandre og lære av hverandre. Vi vil lære av de andre, og antakelig kunne tilby en del tjenester til eiere av travhester også.

Vi ønsker å være det soleklare valget for destinasjon når det gjelder treninger i Innlandet. Vi ønsker i tillegg å være et av Rytterforbundets soleklare valg når det gjelder stevnearena i fremtiden. I tillegg ønsker vi å kunne skape ryttere i Gjøvik Rideklubb som kan vise seg frem både nasjonalt og internasjonalt på sikt.

-Vi har i noen måneder nå jobbet tett sammen med Biri Trav for å se på mulighetene for å bygge Innlandets flotteste trenings- og stevnearena for dressur og sprang inne på Biri Travbane, sier Strandengen.

-Vi mener Biri Travbane er det perfekte alternativet i og med at de fleste fasilitetene allerede er på plass. Her er det gode muligheter for oppstalling på stevner og treninger, det er kafè, restaurant, tilskuerplasser som vi kan benytte, samt tilstrekkelig med parkeringsareal. At travbanen ligger midt i mellom Gjøvik, Hamar og Lillehammer med lett adkomst for hestebiler og hengere både sommer og vinter gjør det helt ideelt.

-Dette er noe vi i Biri Trav og Oppland Travforbund også har stor tro på, sier Stein Robøle. Klarer vi å realisere dette, kan vi få samlet de fleste grener innen hest på en arena. Her er det trav fra før i tillegg til at Islandshesteforeningen Sleipnir har sin bane her.

Tanken er å bygge en stor utebane i ovalen innenfor den eksisterende travbanen for stevnebruk. I tillegg planlegges en fullisolert ridehall med internasjonale mål for stevner i stallområdet. For tenk hvilken samlingsplass dette kan bli for ridesport i hele Innlandet! Vi vet at vi setter oss noen store mål, men vi er veldig klar over disse målsetningene og jobber systematisk for å nå disse.

Vi har kjempetro på at det er behov for en slik arena i Innlandet, sier Strandengen.

 

Vår oppgave er nå å få med mange støttespillere som kan bidra økonomisk, i tillegg til evt. spillemidler og andre støtteordninger sier Strandengen. Han gleder seg til å ta fatt på den jobben sammen med de andre i styret i Gjøvik Rideklubb.

Verken Strandengen eller Robøle ønsker å si noe om kostnadsrammen på arenaen, men det vil være snakk om et tosifret millionbeløp.

Gjøvik Rideklubb er også 1 av 10 veiviserklubber i regi av NRYF. Man kan tydelig se at klubben er i vekst, fra 2016 til 2017 doblet antall medlemmer seg, og innen dette året er omme så har de nesten doblet det igjen!

 

Dressur Så Klart ønsker lykke til med prosjektet og gleder oss til fortsettelsen!