Vurderer/skal du ta inn grovfôr fra utlandet?

Foto: Rune Henriksen

I disse tørketider er det mange som ønsker å ta inn grovfôr fra utlandet. Mange er antakelig ikke klar over at importører må registrere seg hos Mattilsynet , hvilket regelverk som gjelder, og hvilket ansvar importøren har for at foret er trygt. Det er en reell risiko for å få med seg på lasset alvorlige smittsomme sykdommer for planter og dyr. I Polen og de Baltiske land har de f.eks. afrikansk svinepest. Se viktig info på www.mattilsynet.no

 Del med andre hestefolk og mulige importører!