Fjerner tollen på import-høy

Regjeringen fjerner importen på høy til Norge og iverksetter en rekke andre tiltak i et forsøk på å bøte på forkrisen.

– Situasjonen er svært vanskeleg for mange bønder, spesielt de som manglar fôr til dyra, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

– Det er viktig at ikke statlig regelverk er til hinder for at bøndene kan gjøre nødvendige tilpassinger for å skaffe mer grovfôr. Derfor kommer vi nå med følgende presiseringer og tiltak sier Dale:

  • Slår du kornet og lager grovfôr av det får du likevel arealtilskudd for korn.
  • Med virkning fra 13. juli blir det nulltoll for import av høy og halm.
  • At området er rammet av tørke er tilstrekkelig som dokumentasjon på klimabetinga avlingsskade, som gir raskere erstatningutbetalinger.

– Været styrer vi dessverre ikke, og uten regn går vi en krevende høst og vinter i møte. Regjeringen gjør nå den man kan for å hjelpe på situasjonen for bøndene i en krevende tid, sier landbruks- og matminister Dale.

Les artikkelen i sin helhet på Trav365