Trener 2 kurs høsten 2018

Kursdeltagere i Bergen følger med på undervisningen på Trener I i 2011.

Høsten 2018 starter vi opp med nytt trenerkurs Trener 2 Ridning.

Kurset vil gå i Oslo og på Østlandet gjennom høsten og vinteren – og du kan finne fagplaner med all informasjon om kurset på våre sider om utdanning. Du søker på kuret via linken som er i invitasjonen.

NRYF Trenerutdanning

Invitasjon Trener 2 Ridning Oslo 2018

Kilde: www.rytter.no