Hjulsporer

KR: HVILKE HJULSPORER ER LOV/IKKE LOV I KLASSER HVOR HJULSPORER I UTGANGSPUNKTET ER TILLATT

Ref. KRIV §425.2 og tillegg 2 i KRIV som omfatter bestemmelsene om sporer og hjulsporer.

KR er basert på uttalelsen fra FEI, men denne er dessverre noe uklar spesielt i forhold til hvilken vei hjulene kan rotere. Fordi det dukker opp endel spørsmål rundt dette, har Maja Farup avklart forholdet med Torunn Knævelsrud i Teknisk komitè.

Denne sporen er ALDRI lov på noen nivåer i dressur i Norge. Gjelder per 29. mai 2018

Torunn’s svar er som følger:
• Hjulsporer kan bare rotere loddrett
• Sporer med «kule» er ikke tillatt. Det skyldes at mekanismen som holder hjulet, kan bli veldig skarpt.
• Hjulet kan ha både glatt/jevn og bølgete kant, men må ikke være skarpt.

Denne sporen er ALDRI lov på noen nivåer i dressur i Norge. Gjelder per 29. mai 2018

Det vurderes om ordlyden her endres i 2019, dersom ikke FEI gir en klarere beskrivelse i deres reglement.

Denne sporen er ALDRI lov på noen nivåer i dressur i Norge. Gjelder per 29. mai 2018

Konklusjon: Av vedlagte bilder er det kun sporene på de to siste bildene som er lovlig i klasser hvor det er lov til å ha hjulsporer.

Denne sporen er ALDRI lov på noen nivåer i dressur i Norge. Gjelder per 29. mai 2018
Denne sporen har roterende hjul med bølget kant (ikke skarpe), som roterer loddrett. Denne sporen er lov i Norge i de klasser hvor hjulsporer er tillatt. Gjelder per 29. mai 2018.
Denne sporen har glatt/jevnt roterende hjul, som roterer loddrett. Denne sporen er lov i Norge i de klasser hvor hjulsporer er tillatt. Gjelder per 29. mai 2018.