Endring i KR I

Det har vist seg at enkelte av reglementsendringene som ble vedtatt i høst, er blitt uklart utformet i KR I § 144 om påmelding til stevner og avgifter. Samtidig er et par andre mangler rettet opp. Oppdatert utgave finner du her

Endringene innebærer:

  • Startavgift/stevneavgift skal betales dersom påmeldingen ikke er trukket tilbake innen påmeldingsfristen. Bare for oppstallingsavgift og veterinæravgift kan arrangøren sette en annen frist (§ 144.3.c) (Plikten til å betale faller ikke lenger bort selv om rytteren har lege- eller veterinærattest)
  • Bytte av klasse for starterklært evipasje kan skje dersom arrangøren tillater det (§ 144.5)
  • Stevnets start er definert som når sekretariatet åpner. Se mer utfyllende tekst i reglementet (§ 146.3). Dette er ikke nytt, men har stått litt bortgjemt i bestemmelsen om stevneinvitasjon.

Kilde: www.rytter.no