Informasjon om herpesvirus

I Danmark og Frankrike har man opplevd tilfeller av herpesvirusinfeksjon på hester. Herpesinfeksjon (Rhinopneumonitt virusabort) forårsaket av equine herpesvirus -1 (EHV-1)

Herpesvirus 1 kan gi feber, luftveissykdom og lammelser, og abort hos drektige hopper. Sykdommen starter oftest som en luftveisinfeksjon med feber og hoste. I sjeldne tilfeller kan det etter hvert oppstå sentralnervøse symptomer med lammelser.

Herpesvirus 1 spres primært som dråpesmitte fra hester med aktiv luftveisinfeksjon og fra infiserte foster og fostervann. Det kan også forekomme smitte ved direkte kontakt fra hest til hest samt indirekte kontakt via uvaskede hender, klær, skotøy, transportmidler, fôr og utstyr til hester osv. Hester som har gjennomgått herpesvirusinfeksjon, blir regnet som latent infiserte, og infeksjonen kan reaktiveres gjennom stress som for eksempel ved transport eller stallbytte.

Det finnes vaksine mot herpesvirus, men den gir ikke fullgod beskyttelse.

Hestens herpesvirus 1 smitter ikke til mennesker.

Har du mistanke om sykdom, så vurder almenntilstand til hesten din, ta temperaturen og kontakt veterinær hvis du er i tvil. Ikke flytt hesten, så smitte ikke spres til andre staller.

Vær forberedt på å fylle ut egenerklæring før stevnestart. Dette tiltaket skal forebygge at smittede hester eller hester fra staller med smitte skal bringe sykdommen videre til andre staller. Stevnearrangør i utlandet vil mest sannsynlig sende ut eget skjema for egenerklæring ved behov. Det anbefales å følge med på arrangørens hjemmesider.

For norske utøvere som befinner seg, eller skal til Frankrike/Danmark, anbefaler vi at man leser informasjonen fra FEI og/eller Dansk Ride Forbund. Eventuell mer informasjon vil kunne og bli sendt ut fra aktuelle stevnearrangører.

Kilder:

www.rytter.no
Dansk Ride Forbund
FEI – Informasjon om utbruddet i Frankrike
FEI – Biosikkerhet