Magesår hos hest, del 1

Magesår er en vanlig lidelse på hester i dag. Spesielt hester i hard trening er utsatt for å få magesår. Magesår er skader på slimhinnen inne i hestens magesekk. Hester har utviklet seg over lang tid til å leve i flokk og tilbringe mesteparten av døgnets timer med å spise fiberrikt gress. Vi har endret dette ved å sette hestene i staller, bruke dem til ulike aktiviteter og fôre dem med energirikt fôr.

Tekst og foto: Romerike Hesteklinikk

Hestens magesekk består av en nedre del og en øvre del. Den nedre delen er kledd med kjertelslimhinne, denne produserer magesyre. Den øvre delen kledd med slimhinne som ikke produserer magesyre. Magesekken har en inngang fra spiserøret og en utgang der fôret passerer på vei ut av magesekken og inn i tynntarmen.

Hester kan ha sår både i både øvre og nedre del av magesekken eller begge steder på en gang, men sår i den øvre delen som ikke produserer magesyre er langt vanligere enn sår i den nedre delen. Sårene er rett og slett skader på slimhinnen i ulik dybde og omfang. Vi veterinærer graderer magesår på en skala fra 0 til 4 avhengig av dybden og mengden av sår.

Flere sår i den slimhinnen som ikke produserer magesyre. Noen av skadene har områder medhyperkeratose rundt, dette vil si tegn til irritasjon av slimhinnen over tid. Skadene er av grad 3-4.

Sårene i den øvre delen av magesekken blir kalt ESGD – Equine Squamous Gastric Disease og i den nedre delen av magesekken blir såerene kallt EGSD – Equine Glandular Gastric Disease. Hesten kan ha begge former av magesår samtidig.

Risikofaktorer for magesår er:

Høy intensitet på trening

Perioder på over 6 timer uten tilgang på grovfôr

Høy stivelseskonsentrasjon i fôret

Ikke tilgang på vann ute

Stress

Forebyggende tiltak mot magesår:

Unngå og reduser stress. Reduser mengden stivelse/karbohydrater i fôret. Tilby hesten vann ute. Om hester får velge spiser de 63% av høyet mellom kl 9 og kl 21, hester spiser mindre på natten det er dermed viktigere at hesten får fri tilgang på grovfôr over dagen enn om natten.

Et forskningsarbeid viser at hesten som står i staller der radioen står på har høyere risiko for å få magesår – dette forskningsarbeidet er gjort på fullblodshester i England, det er dermed nærliggende å tro at de stallansatte har hørt på løpssendinger på radioen noe som for veddeløpshester selvfølgelig vil øke stressnivået i stallen. Å gi hesten noe grovfôr 30 minutter før trening kan også bidra til å redusere risikoen for magesår da dette reduserer ”skvulping” av magesyre opp mot den øvre delen av magesekken.

Alle hester er ikke like utsatt for magesår, jo mer og hardere en hest trener jo høyre er risikoen for sår. Noen typer hester er også mer stresset enn andre hester dette medfører også en høyre risiko. Symptomer på at hesten har magesår kan være diffuse. Det er svært individuelt hvordan en hester reagerer på å ha magesår. Noen hester har mange og dype sår uten å vise symptomer andre har kun mindre sår og viser kraftige symptomer.

Flere små blødende/hyperemiske sår i magesekkens slimhinne som produserer magesyre. Her ved utgangen til tynntarmen.

De vanligste symptomene er:

  • Vekttap eller problemer med å legge på seg
  • Dårlig appetitt
  • Kolikk symptomer etter fôring
  • Luftsluking og krybbebiting
  • Endring av adferd – noen hester blir aggressive eller nervøse
  • Skjære tenner

Noen hester kommer til oss med helt andre symptomer, som kan forsvinne ved behandling av magesår. Men de over nevnte er de mest hyppige.

Vi anbefaler på det sterkeste at man gastroskoperer hester ved mistanke om magesår. En  gastroskopi fører til en sikker diagnose og gjør det mulig å skreddersy behandlingen tilpasset funnene man har gjort. Dette fører igjen til redusert behandlingstid og reduserte behandlingskostnader for eier. En gastroskopi gjøres på stående hest i lett sedasjon. Hester reagerer svært lite på å bli gastroskopert i motsetning til mennesker.

Behandlingen av magesår er avhengig av funn på gastroskopi, men stort sett er det nødvendig å gi medisiner en periode, samtidig som vi anbefaler en rekke forandringer i fôring og management av hesten. De fleste hester svarer svært godt på behandling og blir helt friske igjen.

Et stort sår i øvre del av av magesekken. Selve såret er grad 4, men grad 1-3 rundt. Arrvev og hyperkeratose rundt såret.