Nytt konkurransereglement fra 1. mars 2018

Nytt og oppdatert konkurransereglement er nå publisert og gjeldende fra 1. mars 2018. 

Det er noen endringer i både det generelle konkurransereglement – KR I – og i alle grenreglementene. Det er derfor viktig for både ryttere, trenere, arrangører og teknisk personell å sette seg inn i endringene.

Du finner de oppdaterte versjonene av samtlige reglement her

Kilde: www.rytter.no