Skal du bygge ny ridebane? Eller er du ikke fornøyd med underlaget i dag?

Thor Gunnar Mathisen er mannen bak www.stallmesteren.no og www.ridebane.no
Han er 49 år og holder til på en hestegård i Lommedalen i Bærum kommune.
Han er utdannet stallmester, lærer og skoleleder, teknisk tegner, HMS, informatikk, mm.
Har bygget flere egne staller, rir, er banebygger 1 og hestetransportør.

Som konsulent har han prosjektert alt fra hestesenter, ridebaner til mindre staller, rehabiliteringer, omlegging fra skog til jorder, mm. Thor Gunnar har mye erfaring fra organisasjonsarbeid der han bla har bygget klubblokale, har vært Kretsleder, startet klubb, m.m. I jobbsammenheng har han vært leder og drevet personalarbeid, HMS, økonomi og ledelse i over 15 år.

Thor Gunnar forhandler ikke ridebaner, men er fagperson rundt alt som har med ridebaner å gjøre. Han hjelper bla klubber og privatpersoner som skal lage ny bane i prosessen og valg av riktig masser etter behov. Han har ingen binding til noen firmaer slik at han er helt nøytral og objektiv. Videre hjelper han i tillegg til med eldre ridebaner som ikke fungerer optimalt mer, ved å komme på befaring og analyserer topplaget i eget laboratorium. Ut fra det lager han en rapport med plan for hva man kan gjøre for å få egenskapene tilbake i banen.

Hvorfor startet du med ridebaner?

-Det fins tusenvis av ridebaner i Norge og alle blir dårlig med årene. Mange er da usikker på hva man bør gjøre og trenger råd. For å unngå synsing fant jeg ut at man må gå objektivt til verks. Jeg har derfor over de siste 8 årene bygd opp kompetanse og laboratorium for bla å analysere topplaget.   

Hvordan foregår analysen?

-For å få et objektivt bilde av topplaget som er i eksisterende ridebaner blir en sandprøve analysert på 14 forskjellige måter. Den blir siktet, testet for slam, humus, salt, mineraltyper, form på kornene, knusningsgrad, hvor mye vann massen tåler, mm Testen tar noen dager.

 

Lærer man seg banen å kjenne kan man justere fasthet/pakking og swung av banene med harving, slodding, pakking og vanning etter behov.

 

Hvilke svar gir denne deg? Og hvordan jobber du videre ut i fra denne?

-Ut fra testingen får man vite nøyaktig hva som er grunnen til at banen ikke er topp. Når man vet det kan man helt konkret gjøre tiltak for å forbedre banen. Gjør man tiltak uten å vite hvorfor, blir det gjetting og man kan risikere å bruke mange penger på feil tiltak.

Thor Gunnar har snart hjulpet til med 200 ridebaner i Norge, skrevet flere artikler, holder og har holdt mange foredrag om ridebaner. Han har også innledet samarbeidet med bla Lars Ropstorff I Sverige og skal forhåpentligvis få låne en av hans mekaniske høver for å teste ut mer her i Norge.

Hva gjør denne mekaniske hoven? Hvilke tester vil man kunne gjøre med denne?

-I dag gjør jeg en del objektive tester under en befaring, men noen blir mer subjektive enn det den mekaniske hoven kan gjøre. På samme måte som man får et objektivt svar av en analyse av ridebanens topplag, gir den mekaniske hoven objektive svar om banens egenskaper der og da. Den gir svar på alle fasene i en hests bevegelse på ridebunnen. Den gir derimot ikke svar på hvorfor banene er slik den er. For å få svar på det må man analysere topplaget.

Hvilke typer underlag finnes det i dag? Til hvilket forbruk?

-Det finnes hovedsakelig to typer ridebaner. Den ene typen er sandbaner med fiber/filt og den andre er sandbaner med flis eller gummibiter(kun for utendørsbruk). Banene bygges opp og vedlikeholdes forskjellig, men alle baner kan være like gode og like dårlige. Begge banetypene kan også brukes til alle type aktiviteter. Det som bestemmer om en bane er god og til hvilken bruk, er valg av massenes sammensetning, form på kornene, overflaten på kornene, hardhet på mineralene, mengde, mm. Tilleggsproduktenes form, mengde og blandingsforhold samt riktig vedlikehold er også avgjørende.

Hva er forskjell på behovene til en sprangbane og en dressurbane?

-En sprangbane til konkurranse bør ha et godt feste som gjør at hestene kan få et godt fraspark ved sprang. Det har man ikke så behov for i dressuren. Der vil man heller ha en bane som hjelper hesten til å «danse» på banen.

 

Hvilket underlag egner seg best til kun dressur?

-Det fins ingen fasit på det spørsmålet, men det er som regel et ønske til dressur at man har en bane som har swung og er passe fast. En sandbane med flis eller gummi der det er nok av tilleggsproduktene og sand som binder godt, er like bra som en fiber/filtbane.

Blandingsforholdet mellom fiber og filt er derimot viktig for bruken av banen. Om man har mye fiber i banen vil den få mye friksjon. Filt gir luft og swung. Mao så anbefales mest fiber til en sprangkonkurransebane og noe mindre til en dressurbane. Har man en fiber/filtbane som bruker både til sprang og dressurstevner, kan man vanne ekstra når det er sprangstevne og noe mindre dagen før et dressurstevne. Da blir det mindre friksjon og mer swung, men man må ikke la den tørke ut slik at filt/fiberen «kryper opp» til toppen av sanden og man får et «teppe» øverst og sand nederst. Da må det blandes med rotovator/jordfres.