Er din trener autorisert?


Trenere, profesjonelle trenere, autoriserte trenere? Det er ikke alltid like lett å vite hva som er hva, og hvorfor man skal velge det ene fremfor det andre.

Yrkestittelen “Trener” er ingen beskyttet tittel. En trener er er en person som veileder og tilrettelegger for andre personer i fysisk aktivitet, eller trening (ref. Wikipedia). Det er altså ingen krav til utdannelse eller praksis, eller at noen overordnet kommite som skal godkjenne hvorvidt en trener innehar god nok kunnskap, for å kunne kalle seg trener eller ei.

Videre er det heller ingen beskyttet tittel å kalle seg “profesjonell”. En profesjonell er en som gjør en jobb mot betaling. Personen har ofte en utdannelse, men det er ikke nødvendig (Ref. Wikipedia). Det vil si at så lenge du tjener penger på å trene, så kan du kalle deg profesjonell trener, uannsett hva slags kompetanse du innehar.

En autorisert trener, er derimot en trener som innehar dokumentert kompetanse i form av en utdannelse på området. Hva slags autorisasjon en autorisert trener har, kommer ann på hva slags utdannelsesforløp vedkommende har valgt. I Norge har vi to muligheter for å utdanne seg til autorisert trener.

Ridelærer utdannelse ved Norsk Hestesenter, Starum
Ridelærerutdannelsen ved Norsk Hestesenter finnes i tre trinn – Trinn I, Trinn II og Trinn III. Utdannelsen er et fulltidsstudium, hvor hvert trinn har en varighet på 21 uker. I læreplanen fokuseres det på både teori og praksis, både når det gjelder egen ridning, og undervisning. Det undervises også i pedagogikk og undervisning av barn, samt innblikk i hvordan man administrativt skal kunne drive et ridesenter.

Norsk Hestesenter tilbyr også treninerutdannelse som travtrener og galopptrener.

Norsk Hestesenter har per dags dato ingen tilgjengelig liste over autoriserte ridelærere på nett, men det jobbes med å få en slik liste publisert.

NRYFs trenerutdanning
NRYFs trenerutdannelse finnes i tre trinn – Trener I, Trener II og Trener III. Denne trenerutdannelsen er et deltidsstudium, og krever at hver enkelt allerede har dokumentert praksis, for å kunne bli tatt opp til studiet. Med praksis forventes det at du kan dokumeneter egenerfaring både som rytter og trener opptil et visst nivå.

Denne trenerutdannelsen er primært et tilbud for de som i flere år har praktisert som uautoriserte trenere, og som ønsker sin praksis mer formellt dokumentert. Det er ingen rideundervisning i kurstilbudet, men det er litt praksis med undervisning. Det legges opp til at deltagerne allerede har elever de underviser, og kan praktisere på egenhånd mellom leksjonene.

NRYF har i utgangspunktet en liste over alle autoriserte trenere i sin database over teknisk personell. Dessverre er ikke denne lista helt fullstendig. Det er trenere som er autoriserte som ikke er nevnt her. De som likevel er nevnt her, er uansett autoriserte. Du finner lista ved å søke påskriver Trener i feltet som heter “Kompetansetype” i NRYF’s søkemotor for teknisk personell. Merk at det er flere valg for både nivå, men også ikke helt inkosistens med at alle f.eks. “Trener 1” er samlet under samme søkestreng.

Trenerutdannelse i Sverige
Du kan lese mer om de ulike utdannelsestilbudene i forhold til trenerutdanning på Svenska Ridsportförbundet’s side om Utbildning. Her kan du også søke opp godkjente ridelærere og trenere.

Svenskene har også en fin trenerportal, som er verdt et besøk: tränarportalen.se

Trenerutdannelse i Danmark
Mer om utdannelsestilbudet i Danmark finner på på Dansk Ride Forbunds sider om Uddannelse. Her har du også anledning til å få lister over godkjente trenere og beridere.

Trenerutdannelse utenfor Skandinavia
Det finnes utallige utdanningstilbud rundt om i verden. For norske trenere er det mest normalt med bakgrunn fra enten England eller Tyskland.

Betydningen av at trenern er autorisert?
Å være en autorisert trener er ikke et kvalitetsstempel på hvorvidt en trener er god eller ikke. En autorisert trener er en trener som har godkjente ferdigheter for å kunne trene elever til et nivå som autorisasjonen tilsier. Dette betyr ikke nødvendigvis at en uautorisert trener, ikke har de ønskede kvalifikasjonene. Men det gir deg mer en garanti, at en trener har nødvendig kompetanse, dersom vedkommende er autorisert. Det forteller også vel så mye om trenerns respekt ovenfor sin trenerrolle, om hvor vidt man har ønsket å skaffe seg dokumentasjon på sin profesjon. Under et utdannelsesforløp vil en også få et visst teoretisk innblikk i ridelæren, noe som er nødvendig for å kunne praktisere som en god trener.

Det er også veldig ulik tyngde på de forskjellige utdanningsforløpene. Lurer du på hva som har vært på pensumplanen for din trener, kan det være lurt å sjekke det opp.

Andre lenker:

  • International Dressage Trainer Club: Dette er en klubb, ikke et medlemsskap man kan få tildelt på bakgrunn av utdanning. Medlemskap i denne klubben krever at du som trener har elever som har hevdet seg på internasjonalt Grand Prix-nivå, og/eller ponni/junior/ungrytter som har deltatt i internasjonalt mesterskap. Det ansees som prestigefylt å bli nevnt på denne trenerlisten!