Rekrutteringssamling for U25-/Seniorryttere lørdag 10. mars

Norges Rytterforbund i regi av grenutvalget dressur (GU-D) inviterer til rekrutteringssamling for U25- og Seniorryttere hos Stall Helljesen.

Invitasjon og påmeldingsinformasjon finner du her.

Grenutvalgets kontaktpersoner for samlingen er
Ingrid Jacobsen på tlf 404 84 886  /  ingrid@mosselektro.no
Lise Oppegaard på tlf. 90 03 01 11 / lise.oppegaard@gmail.com

Bindende påmelding innen søndag 4. mars kl 2200.

Kilde: www.rytter.no