Presidenten i NRYF får ordet

Basert på gårsdagens artikkel “Hjemme Hos” Kristin Andresen har Dressur Så Klart spurt presidenten i NRYF, Tore Sannum, hva han tenker om denne artikkelen.

-Først og fremst vil jeg på vegne av rytterforbundet uttrykke stor takknemlighet for FERD`s bidrag til sporten gjennom flere år. Vi har ikke oversikt over størrelsen på beløpene, da FERD har valgt å kanalisere bidragene direkte til rideklubbene eller arrangørene. Personlig setter jeg også stor pris på at Kristin utfordrer oss, og kommer med innspill som kan bidra til å gjøre oss bedre. Kristin har lang fartstid i forbundsstyret, og kjenner godt til at prosesser og endringer tar tid, og at strukturelle endringer og grep må forankres gjennom demokratiske prosesser. Noen saker må vedtas av Ryttertinget som avholdes  annethvert år.

Hva med rekrutteringen, som Kristin Andresen mener det arbeides for dårlig med?

-I NRYF`s klubbsatsingsprogram har vi igangsatt samarbeid med flere rideskoler. Jeg er helt enig med Kristin i at rekrutteringsarbeidet er viktig. Derfor er dette også en av de prioriterte oppgavene vi jobber med, og som er nedfelt i det rytterpolitiske dokumentet. Jeg syntes administrasjonen har mange gode rekrutteringstiltak, jeg har selv vært tilstede på flere av dem.

Kristin påstår også at medlemstall og stevnedeltagelsen går ned?

-Det er ikke riktig. Vi har de siste årene hatt en jevn stevnedeltagelse på rundt 70.000 startene. Det er ikke en fallende trend, totalt sett. Medlemsmassen har ligget jevnt på 33.000 medlemmer, men vi har et klart mål om å øke antall medlemmer, noe vi ønsker å oppnå gjennom økt rekruttering, sier Tore Sannum.

Stemmer det som Kristin sier at det utelukkende rekrutteres blant venner og familie til stillinger i administrasjonen og trenerapparatet?

-Selvfølgelig gjør det ikke det. Og det vet Kristin. Jeg regner med at hun setter dette på spissen for å utfordre. Når det er sagt, har vi de siste årene vært opptatt av å gjøre prosessene mer åpne og transparente for å unngå at slike oppfatninger eller myter oppstår. Vi ønsker ukulturen med uformell makt bort. Den type makt eller posisjoner som ikke er åpne eller demokratisk valgte ønsker vi ikke å ha. Det sittende forbundsstyret har vært tydelige på at vi ønsker gode og demokratiske prosesser, hvor stillinger, engasjement og verv i utvalg og komiteer skal offentliggjøres, og med mulighet for alle kvalifiserte til å søke eller melde interesse.Her har vi kommet et stykke på vei, blant annet  når det gjelder ansettelse av landslagsledelse og medlemmer til grenutvalg. Vi kan ikke regne med at alle får «sin» kandidat i sentrale roller, men alle skal bli vurdert.

I Norges Rytterforbund har vi medarbeidere og tillitsvalgte som gjør sitt ytterste hver eneste dag for at rytter-Norge skal utvikle seg og fungere bra. Jeg syntes de gjør en strålende jobb utfra de rammebetingelsene Ryttertinget har gitt dem, avslutter presidenten i Norges Rytterforbund, Tore Sannum.