Hva er en funksjonær?

Vet du ikke hva de ulike arbeidsoppgavene som funksjonær innebærer? Elisabet Mogensen Korsveien gir deg her en kjapp forklaring, og besvarer noen generelle spørsmål angående stevnefunksjonærer.

 

Stevnefunksjonær på 1-2-3!

Foto: Maja Farup

 

Hva er en funksjonær?

 • Som funksjonær så får du tildelt en oppgave etter å ha blitt satt opp på funksjonærlisten. Hvilken oppgave du får, avhenger av hva du har blitt satt opp på. Det kan være å stå i kiosken, være speaker, hjelpe til på banen under stevnet eller sitte i sekretariatet.

 

Hvorfor er det viktig å sette seg opp som funksjonær?

 • Det er viktig å sette seg opp som funksjonær fordi dersom vi ikke har nok funksjonærer på et stevne, så får vi ikke avholdt stevnet! Stevner består en god del av dugnadsarbeid og/eller frivillige som er med og hjelper til for at stevnet skal gå rundt.

 

Ikke alle oppgavene er like viktige, men det er noen som spiller en sentral rolle på stevnedagen. Stevnet klarer seg med en kake for lite, men ikke et banemannskap eller en skriver for lite! Vi er derfor avhengige av at du melder deg for å hjelpe til! Det trenger selvfølgelig ikke å være hele dagen, men alt fra en time eller en eller to klasser hjelper utrolig mye

 

Kan jeg melde meg som funksjonær selv om jeg ikke har noe erfaring med hest?

 • Selvfølgelig kan du det!  I mange av oppgavene du kan bli satt opp på, trenger du ikke å ta på hesten engang! En del av oppgavene dreier seg om å hjelpe til i sekretariatet, i kiosken eller med tekniske ting. De oppgavene hvor du er nødt til å være inne på banen, krever bare at du vet hvor du skal plassere deg for å ikke havne i en faresone eller en farlig situasjon om noe skulle gå galt. Det vil alltid være noen erfarne hestemennesker på banen med deg for å forklare og hjelpe deg med hvor du skal stå og hva du skal passe på for at du skal ha mest oversikt mens du er inne på banen.

 

Hva hvis jeg ikke kan ha den vakten jeg er satt opp på (pga. tid, egen starttid etc.)?

 • Hvis det klokkeslettet eller vakten ikke passer med din dag, så ta kontakt fortest mulig med den som setter opp funksjonærlisten, slik at man kan bytte eller finne et bedre tidspunkt for vakten din. Det hjelper også veldig mye hvis du allerede har funnet noen som kan ta over for deg og/eller at du kan sette deg opp på noe annet.

 

Hvilke ulike oppgaver finnes det og hva skal/kan jeg gjøre?

 • En kjapp forklaring på hva de ulike funksjonærene skal gjøre og hva som kreves av deg på stevnedagen. Om noe skulle være uklart eller usikkert, spør gjerne instruktører i rideskolen eller sekretariatet før/på stevnedagen. 

Arbeidsoppgaver

Sekretariat:

 • HorsePro – Registrerer rytteres ankomst, betaling, kontrollerer hestepass, fører resultater og skriver ut protokoller, start- og resultatlister, regner ut/kontrollerer resultater
 • Regner – Regner ut/kontrollerer resultater fortløpende, assisterer eventuelt med registrering i HorsePro
 • Diverse – Assisterer eventuelt med registrering i HorsePro, henger opp start- og resultatlister, regner ut/kontrollerer resultater, formidler resultater til speaker, finner fram premier og rosetter, sorterer og stifter protokoller etter endt klasse.

Kiosk:

 • Selger kioskens varer, steker vafler, klargjør toast, lager kaffe, tilrettelegger for servering, rydder litt

Speaker:

 • Sier over høyttaleranlegget hvem som skal inn på banen, hvem som skal holde seg klar og er neste, hvem som akkurat er ferdig på banen, formidler resultater og annen relevant informasjon i forhold til stevnet.

Dør-/railvakt:

 • Åpner/lukker port/railport for å slippe ekvipasjer ut og inn av banen.

Skriver:

 • Fyller inn i bedømningsskjema det dommeren sier.
Fotograf: Roar Bjørkhaug

Protokollbærer/resultatformidler:

 • Henter ferdig utfylte protokoller hos dommer og skriver og leverer disse i sekretariatet. Formidler ferdige resultater til speaker.

Flagger (kun sprang):

 • Står med flagg og markerer når startende ekvipasje passerer start- og mållinjen.

Tidtaker (kun sprang):

 • Står med stoppeklokke og tar startende ekvipasjes tid fra start til mål – Alternativt styrer tidtakersystem som lånes fra rytterkretsen.

Banemannskap (kun sprang):

 • Er på banen og bygger opp hindre dersom en ekvipasje river ned bommer underveis i sin omgang. Bygger om sprangbanen mellom de forskjellige høydeklassene. Banebygger instruerer i forhold til banens oppbygning.