Norsk hestesenter søker unghester

Trude Vaslestad er blant instruktørene under unghestkurset på Starum.

Av Kari Hustad

NHS søker unghester til Starum i vår. Hestene bør ikke være yngre enn 2,5 år, og skal brukes i vårt nye unghest-kurs som går fra 18.mai til 25.juni. Hestene blir longert, tømmekjørt, saltemt og sittet inn samt noe ridd. Kurset foregår i trygge og rolige omgivelser på NHS under ledelse av kyndige og erfaren instruktører. Sikkerhet og velferd blir godt ivaretatt. Hesten må være frisk, og eier må selv sørge for forsikring.

Pris pr hest: kr 6.000 for 6 uker.

Ønsker du nærmere info, vennligst ta kontakt med NHS på tlf 61 16 55 00.