Hva vet du om kolikk?

HESTENS HELSE Hva er kolikk? Hvilke symptomer finnes? Og hva gjør du om uhellet er ute?

Kolikk er de fleste hesteeieres største mareritt, og her hviler det mye usikkerhet. Hvordan vet man at hesten har kolikk? Skal man gi den mat? Skal man la den ligge rolig, eller skal man gå mye med den?
Kolikk er først og fremst ingen diagnose, men en felles betegnelse på symptomer der hesten viser tegn på smerte i bukhulen. I de fleste tilfeller, fra tarmen.

Dersom hesten har kolikk kan følgende symptomer sees:
– Nedsatt eller ingen matlyst
– Den kikker seg på flankene
– Den skraper overdrevent med høvene
– Den svetter
– Inntar urineringsstilling gjentatte ganger
– Ligger ned unormalt mye
– Ligger med alle fire ben i været, gjerne opptil veggen
– Løfter og vifter med halen
– Ruller seg ofte og ukontrollert
– Økt hjertefrekvens
– Diare
– Ingen avføring
– Ingen rumling fra magen

Som hesteeier kan du:
– Fjerne alt fõr, men tilby lunkent vann
– Strø rikelig, slik at hesten kan rulle seg mykt
– Mål kroppstemperaturen (37,5-38,6 er normalt)
– Kontroller åndefrekvensen (8-16 pr minutt er normalt)
– Kontrollert tarmkvaliteten. Lytt ved flankene, tarmlyden skal være svakt «knurrende». Har hesten gjort fra seg? Når? Hvor mye? Konsistens?
– Mosjoner hesten, men over korte skritteperioder på 15-20 minutter. Svak kolikk kan gi seg om hesten mosjoneres i rolig tempo. Ikke overdriv mosjonen – hesten må få mulighet til å hvile seg.

Det er mye diskusjon hvorvidt man skal mosjonere hesten eller ikke når den har kolikk. Dersom hesten ruller mye, og/eller blir liggende med alle fire bena i været kan dette være svært farlig. Tarmsystemet er det man godt kan si ble glemt da hesten ble skapt. Tarmen er et 12,5 meter langt virvar og dersom dette kommer i klem kan hesten få tarmslyng, noe som i de fleste tilfeller er dødelig.
En kombinasjon mellom mosjon og hvile er derfor fint, og hold et godt øye med hesten i tilfelle noe skulle skje.
Ring gjerne og rådfør deg med veterinær.