Ungdomskomiteen i Norges Rytterforbund

Dressur Så Klart har tatt en prat med ungdomskomiteen i Norges rytterforbund.

Hvem er vi?

Hvem er vi ja, du det er ett godt spørsmål. Vi er en hyggelig gjeng med ungdommer fra 17- 24 år. Vi er kommer fra forskjellige steder så med dette håper vi at vi kan nå ut til alle! Vi ble valgt inn på rytter tinget 2017, og skal sitte frem til 2019. Vi klarer nesten ikke å vente på hva de 2 neste årene kan bringe, men vi vet at det blir bra og vi gleder oss!

Hva gjør vi?

Vi ha to forskjellige prosjekter gående akkurat nå, dette er da:

Ryttersport mot mobbing: Ryttersport mot mobbing er en holdningsskapende kampanje satt i gang av Norges Rytterforbunds ungdomskomité. Målet med kampanjen er å skape et bedre samhold i ryttersporten, både på tvers av grener, alder og nivå. Vi ønsker å sette lys på, og spre budskapet om, at mobbing ikke er akseptabelt. Ryttersport mot mobbing skal være med på å skape bedre felleskap, positivitet, åpenhet og større idrettsglede i staller og klubber rundt om i landet.

Stallpotet: NRYFs ungdomskomité har igangsatt et prosjekt kalt “Stallpotet”. Her utdannes ungdommer til “Stallpoteter”, og fungerer som aktivitetsskapere i egen klubb. Målet er at klubbene i prosjektet får bedre miljø og et bredere aktivitetstilbud til bredden!

Men vi stopper det ikke der, vi reiser rundt og holder foredrag og kurs, er på stands, og på stevne plasser. Vi er også kretskontaktene til ungdommene i de forskjellige kretsene, så er det noe du/dere lurer på så er det bare å gå inn på: rytter.no, ungdom, kretskontakt. Så det er bare å ta kontakt, vi biter ikke:)

NRYFs Ungdomskomite 2017-2019. Fra venstre bak: Thora Nyhagen (leder), Gry Merethe Løkken Dobloug (styremedlem), Kristoffer Tvete (styremedlem),Vilde Hansen Langvandsbråten (varamedlem). Fra høyre i front: Signe-Christine Lillerud (nestleder), Kristine Johansen (varamedlem) og Alexander Skuggedal Bårreng (styremedlem).

Hva er våre mål?

Våre mål er at vi skal få de yngre til å tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta ansvar. Vi syns at det er viktig at vi unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære fra oss unge. Og at vi SAMMEN skal kunne utvikle ryttersporten og den norske idretten til å bli ett enda bedre sted å være for oss alle.