Unghesttreninger 2010

Info fra Rytter.no

Hovedgruppene vil bestå av 6 hester i hvert alderstrinn. Gruppene vil bli fylt opp etter hvert som det kommer ekvipasjer som er gode nok på treningene.

Spørsmål ang gruppene stilles til landslagstrener Thomas D Larsen.

Ekvipasjene i hovedgruppen vil være sikret plass på treningene forutsatt at de melder seg på pr mail til else.hasvold@gmail.com senest en uke før angjeldende trening.

HOVEDGRUPPER pr 1/3-2010

4års
Faunus /Svensk Varmblod/Mette Ono Njøten

5års
Blixdon/ Svensk Varmblod/Bente Myrvold
Myrstads Armani/ Norsk Varmblod/ Roger Frøyland
Tobajo Pik Disney / Norsk Varmblod/Trude Hestengen
Vivelstads Renoir/ Norsk Varmblod/ Mette Hansson

6års
De Noirs Rohviol/Norsk Varmblod/ Hege Jønni

PLANLAGTE TRENINGER

6-7 mars, Østre Mørdre
27-28 mars, Ellingsrud
10-11 april, Østre Sneis
24-25 april, Nes Rideklubb
13-14 mai, Stall-K
29-30 mai, Ellingsrud
12-13 juni, Stall-K
27-28 juni, Ellingsrud