Oppdatering vedrørende mulig narasin i fôr fra Norgesfôr

PRESSEMELDING: Norgesfôr Råde Mølle melder via pressemelding i dag at det er gjort funn av narasin i hestefôret solgt i Østfold, men at verdien på de aktuelle prøvene er innenfor hva Mattilsynes tillater for hest. Blodprøver på hestene indikerer likevel at det har vært narasin i fôret.

Norgesfôr Råde Mølle har i ettermiddag lagt ut følgende pressemelding på sine Facebook-sider:

PRESSEMELDING FRA NORGESFÔR RÅDE MØLLE TORSDAG 11. FEBRUAR 2016

Råde Mølle viser til tidligere pressemelding 6. februar om mulig funn av narasin i hestefôr i to sekker. Råde Mølle har tatt saken meget alvorlig og tilbakekalt alt hestefôr. Returnert hestefôr fra kundene blir det tatt prøver fra og sendt til analyse ved uavhengige laboratorier.

Foreløpige prøvesvar mottatt fra uavhengige laboratorier viser verdier under Mattilsynets tillatte grenser for narasin i hestefôr. Det er likevel indikasjoner på at hester fra to staller har fått i seg fôr med narasin.

Arbeidet med å analysere alt tilbakekalt hestefôr forsetter, og resultatet av dette arbeidet foreligger i løpet av noen dager.

Etter ny risikovurdering vil alt hestefôr som selges ved Råde Mølle heretter bli produsert ved et anlegg som ikke produserer fôr som inneholder narasin. Dette er ikke et krav fra Mattilsynet, men vi ønsker å ta alle forhåndsregler for å sikre oss at dette ikke kan skje i fremtiden, sier daglig leder Per Ole Wiersholm.
Kontaktperson:
Daglig leder Per Ole Wiersholm tlf. 911 48788

» Les vår tidligere sak om temaet: “Kyllingfôr i kraftfôrsekker oppdaget i Østfold

Norsk Hestesenter har ogspå sendt ut en bekymringsmelding til Mattilsynet i dag: “Narasinforgiftning: NHS bekymret for hestevelferden