Hvordan forholde seg til stevner som blir fulle?

STEVNER Det er gledelig at sporten er i stadig vekst, og at stevnene ofte er populære. Men frustasjonen er stor blant både ryttere og arrangører. Stevnene går fort fulle, men plutselig så har “alle” meldt seg av. Ryttere som ønsker å ri har planlagt andre ting, og arrangøren har tatt høyde for langt høyere deltagertall.

Online påmelding i HorsePro. Tenk over om du faktisk ønsker å starte på dette stevnet!
Online påmelding i HorsePro. Tenk over om du faktisk ønsker å starte på dette stevnet!

Det har dessverre blitt en trend etter at HorsePro startet med online påmelding at mange ryttere melder til absolutt alle stevnene de kan, for så å melde seg av i siste liten. Det er selvfølgelig ikke noe i veien med å faktisk være aktiv på konkurransebanen, og ri mange stevner. Og det er heller ikke noe i veien med at det av og til kan komme ting i veien som gjør at man må melde av. Sånt skjer, og det vet vi alle. Men det har dessverre også blitt en trend hvor enkelte melder til alt de kan av stevner, gjerne flere stevner samme helg. Like ofte melder de seg bare av igjen, gjerne godt vitende om at de hadde jo egentlig aldri tenkt til å ri det stevnet alikevel. Har du tenkt på kosekvensene av dette?

For å arrangere et stevne er det mange ting som skal på plass. Arrangøren skal sikre seg om at de har fuksjonærer til rådighet under hele stevnet. De må ha kapasitet til å ønske alle de meldte ekvipasjen velkomne. Særlig på vinterstid hvor det gjerne kun går konkurranse på en bane, av og til også puljeoppvarming, er kapasiteten også begrenset. Det skal også skaffes dommere og stewarder, som skal få det hele til å gå rundt. Kabalen med at en dommer ikke skal dømme for mye, samtidig som at autorisasjonen er i orden er nødvendig å følge opp. På større stevner ønsker man kanskje å tilby oppstalling, og forarbeid med bestilling av teltstall, flis og annet som er nødvendig for å arrangere et stort stevne på på plass. For arrangøren betyr det alfa og omega at indikasjonen på de som har meldt faktisk kommer. Et visst frafall pga sykdom må man regne med, 10%-regelen er nok ganske grei der. Men dessverre har den økende trenden ført til at enkelte stevner har hatt 30% frafall. Og til og med så mange som 50%! Det er ulike grunner til at folk melder seg av, og gyldige grunner oppstår bestandig. Men det er veldig ofte ryttere uten gyldig grunn, eller ryttere som gang på gang er blant de som hopper av. Dessverre har det vært tilfeller i det siste hvor dette rett og slett har betydd økonomisk krise for enkelte arrangører. Er dette noe vi ønsker? Tenk deg om neste gang du melder til et stevne du strengt tatt faktisk vet at du ikke kommer til å starte på.

Oppfordring til arrangørene
Det er noen tiltak arrangørene bør bli flinkere med, kanskje for å få en liten stopper på at nettopp dette skjer.

  • Pass på å sette påmeldingsfristen så tidlig at dere sitter inne med bindende påmelinger når teltstaller skal bestilles. Skriv tydelig at oppstalling som avbestilles etter påmeldingsfristen faktureres, og gjennomfør faktureringen! KR anbefaler å sette påmeldingsfristen til mandagen før stevnet, men ved bestilling av teltstaller bør man sette fristen tidligere. KR sier at påmeldingsfristen skal være høyest 21 dager før stevnet. Ref KR1 §143.1c.
  • Det er ingen regler som sier noe om når negativ starterklæring skal være, men vi anbefaler å sette den til noe som er fornuftig.
  • Ha orden i påmeldinger og avmeldinger. Kan en ekvipasje vise veterinær- og/eller legeattest skal ikke ekvipasjen faktureres. Kommer avmeldingen før påmeldingsfristen har løpt ut, skal heller ikke ekvipasjen faktureres. Avmelkdinger uten lege- og/eller veterinærattest etter påmeldingsfristen skal ALLTID faktureres. De KR for gjeldende satser. Regelen er halv startavfift uten NRYF-avgift om du melder av mellom påmeldingsfristen og negativ starterklæring. Full startavgift uten NRYF-avgift dersom du melder seg av etter negativ starterklæring. Oppstalling skal alltid faktureres utifra de utlegg arrangøren har hatt ved boksen, med mindre lege- og/eller veterinærattest har blitt fremvist, og hesten ikke har benyttet boksen. Skjer et uhell på stevneplassen som medfører avmelding med lege- og/eller veterinærattest, og boksen er tatt i bruk, skal oppstalling betales. Merk at hvis du ikke gjør opp for deg før stevnet er ferdig, så skal arrangøren også legge ved 200kr i fakturagebyr. Husk, ekvipasjer som ikke gjør opp for seg skal rapporteses NRYF. Ref KR1 §144.2c.
  • For ekvipasjer som ikke møter til start uten å gi beskjed skal selvfølgelig prosedyren med fakturering av avgifter følges opp. I tillegg bør overdommer vurdere behovet for å gi rytteren en skriftlig advarsel for forholdet. En skriftlig advarsel (tidligere kalt gult kort) benyttes ved reglementsbrudd av mindre alvorlig karakter. En skriftlig advarsel alene har ingen funksjon i forhold til utestengning alene, men vil etter flere skriftlige advarsler kunen føre til utelukkelse. Å ikke møte til start uten å gi beskjed er et reglementsbrudd. Mange tenker at dette er vel ikke så farlig, men i dressuren opptar du faktisk arrangøren med en god del tid i deres tidsskjema. Både når det gjelder bruk av funksjonærer og av teknisk personell. Det er dessuten ofte de samme rytterne som gjentatte ganger ikke møter til start. Arrangørene bør absolutt ta dette med overdommer, som videre oppfordres til å benytte skriftlig advarsel på dette. Det er tydelig at enkelte ryttere rett og slett bare trenger en påminnelse om at man melder fra til arrangøren dersom man ikke kommer, og at det er reglementert at man skal gjøre dette.

Oppfordring til ryttere
Det er også noen punkter rytterne kan være flinkere med å følge.

  • Ikke meldt til stevner du regner med at du ikke ønsker å ri på. La heller noen som ønsker å ri på stevnet benytte plassen. Noen ønsker å kunne planlegge dette i god tid, og er avhengig av å få påmeldingen godkjent i god tid i forkant for å kunne delta.
  • Hvis du ser at noe kommer i veien, og du ikke får startet. Meld deg av med en gang!
  • Det er ofte slik at du får plass på de stevnene du ønsker om du spørr i siste liten. Det krever litt mer is i magen i forhold til å stå på venteliste etc. Men om du i utgangspunktet ikke har tenkt til å starte, men ser i siste liten at du likevel ønsker det. Benytt heller sjansen til å melde på sent. Det pleier ofte å ordne seg!
  • Pass på at du melder til stevner du er kvalifisert for å ri. Regelen er at kvalifiseringsn skal ikke være i orden før selve stevnestarten. Og det er anledning til å melde før kvalifiseringen er i orden. Men ha en plan for dette, og se på det som realistisk at du også kommer til å klare og kvalifisere. Husk også at NM og Lag-NM faktisk ikke kan utelukke kvalifiserte ekvipasjer, så her er det faktisk bare tull å melde før kvalifisering er i orden, med mindre du har planer om å hente kvalifiseringen etter påmeldingsfristen (isåfall gjøres dette på egen økonomisk risiko).
  • Blir du forhindret å starte på et stevne, men må melde av etter påmeldingsfristen? Da kan det være lurt å gjøre opp for deg økonomisk før stevnets slutt. Om du gjør det selv, eller får en venn til å ordne det er det samme. Gjør du opp for deg før stevnets slutt slipper du nemlig å betale fakturagebyr på 200kr.

Lykke til på stevnene fremover! Vis respekt for både arrangørene og dine medryttere, vi ønsker at stevnetilbudet skal være godt. Da er det viktig at vi legger til rette for at arrangørene får de rytterne som faktisk ønsker å ri på deres stevner, og at arrangørene for forberedt sitt arrangement utifra den gruppen ryttere det er naturlig å forvente at kommer.