Gjennomslag for Cathrine Rasmussen

Det mye omtalte prosjektet til Cathrine Rasmussen har gitt hodebry for politikerne i Kristiansand. Tidligere i år ble saken nedstemt med begrunnelse i jordlovens sterke vern om dyrket mark, men etter en ny runde i formannskapet har Rasmussen fått gjennomslag for prosjektet sitt.

– Vi kan ikke ha hester i Kvadraturen. Når vi heller ikke kan ha dem på landet, hvor skal vi da ha dem? spurte gruppeleder Tor S. Utsogn (Frp) i kommunalutvalget tirsdag. – Fædrelandsvennen.

Ved forrige instans møtte Rasmussen motstand med 6 mot 3 stemmer. Nå er bildet noe helt annet med 2 mot 5 stemmer. Til Fædrelandsvennen uttaler varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) at matjorda ikke vil bli skadet som følge av hestesenteret.

– Isolert sett har jeg sympati for å bevare matjord. Men i dag er det vesentlig lettere å skaffe matjord enn for 30 år siden, det er bare å kutte noen trær. Hadde det vært tungindustri, var det én ting. Men dette er hestehold, som er så nærme gårdsdrift du kan komme. Det skal ikke støpes noen fast såle, kun legges en ringmur, så matjorda blir ikke skadet, mente varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF). – Fædrelandsvennen.

Planen for senteret

Planen for hestesenteret har Rasmussen klart for seg, hvor hun ønsker å bygge et mindre senter med åtte til ti bokser. Hun understreker at senteret vil holde riktig gode treningsfasiliteter med blant annet ridehall etter internasjonale mål, utendørs ridebane og gode paddocker. Halvparten av boksene er tiltenkt Rasmussens egne hester, og de resterende vil leies ut. I følge Rasmussen ligger eiendommen perfekt til i forhold til turterreng i umiddelbar tilknytning. Det  det også er gode jorder som gir mulighet for å lage et galoppspor langs kanten av disse. Galoppspor er noe Rasmussen har på gården sin i Danmark, og forklarer at hun bruker dette mer enn utendørsbanen.

Cathrine Rasmussen. (Foto: Arkvifoto)
Cathrine Rasmussen. (Foto: Arkvifoto)