Hva er det egentlig dressurdommern dømmer?

DØMMING: Som utøver vet du at du skal presentere et program. Men hva ligger egentlig til grunn i den dømmingen som gjøres?

Lurer du på hva som er essensen i det du skal vise? Lurer du på helt teknisk sett hvordan en øvelse skal utføres? Hva slags styrker og svakheter i øvelsen er det normalt at kommer frem, og hvordan vil dette har betydning for bedømmelsen?

Selv om du ikke er dommer selv, er “Veiledning for dressurdommere” et lite hefte som absolutt kan anbefales å lese for alle. Her fokuseres det på dressurdømming opp til og med LA, men mye av dette er også essensielt i videre dømming.

For ryttere på høyere nivå, eller for ryttere som ønsker noe ennå mer utdypende enn dette, kan jeg anbefale “FEIs Dressage Handbook”. Denne kan bestilles fra FEI på denne siden. På denne siden finner du også noen andre skriv om dømming av kür for de ulike nivåene, og andre omdiskuterte temaer som har kommet opp i forhold til dømming de siste årene. Selv om dette er ment for dommere, er det absolutt veldig nyttig og interessant lesing også for ryttere og trenere!