Kvalifiseringsforberedelser til NM

KVALIFISERING: I år kommer NM tidligere enn det har gjort foregående år. I tillegg er kvalifiseringskravene høynet i de fleste kategorier. Hvordan er din plan for å få kvalifiseringen i havn? Husk at du selv er ansvarlig for at kvalifiseringen er gyldig.

nm_pokaler

Kvalifiseringskrav
For å ri NM individuelt må du ha ridd to ganger til minimum nedestående prosent på minst L-stevne i inneværende år, eller i løpet av de to foregående. For kvalifisering til NM må hest og rytter inneha denne kvalifiseringen samlet. Grunnkvalifisering som gjør dere berettiget til å ri L- og/eller E-stevner må også være i orden, men her kan hest og rytter innhente kvalifisering hver for seg.

Aldersgruppe: 2014 2015
NM-P kat I – Ponni Kat I 62% 64 %
NM-P kat II – Ponni Kat II 62% 60 %
NM-J – Junior 62% 64 %
NM-UR – Unge Ryttere 60 % 62 %
NM-U25 / NM-S – U25/Senior * 60 % 60 %

* U25 er nytt av året. Grensen for senior er uendret.

Når det gjelder stevnenivå er ponniklassene definert som MC, juniorklassene som MB, UR-klassene som MA og U25/senior som Grand Prix. Dvs at følgende klasser er kvalifiserende dersom de går på minimum L-stevne for hvert nivå:

NM-kategori Klassenivå Klasser på samme klassenivå
NM-P MC
 • MC:1 (tidligere LA:6)
 • MC:2 ponni (tidligere LA:6 ponni)
 • FEIs innledende program for ponni
 • FEIs lagprogram for ponni
 • FEIs individuelle program for ponni
 • FEIs individuelle program for childeren (MC)
NM-J MB
 • MB:1
 • MB:2
 • MB:3
 • MB:5
 • FEIs innledende program for junior
 • FEIs lagprogram for junior
 • FEIs individuelle program for junior

Merk at minst et av programene som benyttes for kvalifisering må være i en ren kandar-klasse.

NM-UR MA
 • MA:1
 • FEIs innledende program for UR
 • Prix St. Georges / FEIs lagprogram for UR
 • FEIs individuelle program for UR

Merk at minst en kvalifisering må hentes fra et FEI-program

NM-U25 / NM-S GP
 • FEI Grand Prix U25
 • FEI Grand Prix
 • FEI Grand Prix spesial

Merk at klasser som f.eks. Intermediaire A, Intermediaire B, Intermediaire II og tidligere Intermediaire SB1 regnes for å være på VB/GP-nivå. Dette er et nivå som er lavere enn GP. Disse programmene kan derfor ikke brukes som kvalifisering til NM.

Merk at noen av disse klassene kun vil gå på E-stevner, og noen kun på L-stevner. Så lenge klassene settes opp på minimum L-stevner, er de kvalifiserende til NM.

Ofte stilte spørsmål i forhold til NM-kvalifisering:
Merk at selv om eksemplene gjelder gitte aldersnivåer, så vil problemstillingen i de ulike situasjonene være aktuell for alle aldersnivåer.

Spørsmål 1: Stille til start uten gyldig grunnkvalifisering

 • Jeg er siste års UR i år. Fra tidligere har jeg og hesten min ridd MB til over 60% på D-stevne to ganger. Vi har nå ridd to MA-klasser på L-stevne hvor vi har ridd Prix St. Georges til 58,8% og FEIs innledende program for UR til 56,2%. Neste helg er vi meldt til E-klassene på MA-nivå. Hvilke prosenter må jeg ri til her, for å kvalifisere til NM?
 • SVAR: Resultatene du har fra MA-klassene på L-stevnenivå er gyldige, da du har grunnkvalifisering fra MB i orden. Disse resultatene er dog ikke gode nok for å være kvalifiserende til NM eller for å ri MA på E-stevnenivå. Når det gjelder din anmeldelse til E-klassene på neste helgs stevne, så er faktisk anmeldelsen din ulovlig. Det er alltid ekvipasjens eget ansvar å ha kvalifiseringene i orden. Dette gjelder både direkte kvalifisering, og eventuell grunnkvalifisering som er nødvendig for at de kvalifiserende resultatene skal være gyldig. Det er mulig du vil bli nektet start allerede før start neste helg, men om arrangøren mot formodning ikke oppdager at du ikke er kvalifisert for klassen, vil resultatet kunne fjernes etter klassens slutt. Siden du ikke er kvalifisert for å ri klassen, vil du heller ikke kunne bruke den for å kvalifisere deg til NM. Du bør snarest høre med arrangøren om du kan melde over til MA-klassene på L-stevne nivå, om de tilbyr dette. MA på L-stevnenivå er du kvalifisert for å ri. Om du i disse klassene rir til 62% eller mer to ganger (merk at en av gangene må ha vært i et FEI-program), vil du være kvalifisert for å ri NM for UR. Det er eventuelt anledning til å melde over på E-stevneklassene under arrangementet, dersom arrangøren har kapasitet for det, og du skulle innhente nødvendig kvalifisering for å ri disse klassene. For å ri MA på E-stevne, må du ha ridd til minst 58% to ganger på minst L-stevne i MA.

Spørsmål 2: Bør man ri L- eller E-klassene for å kvalifisere, dersom man er kvalifisert for begge deler?

 • Jeg er juniorrytter, og ønsker å kvalifisere til NM i år. Jeg har tidligere ridd MB:1 på D-stevne til 59% og MB:2 på D-stevne til 61,4%. Vi er således grunnkvalifisert for å ri MB på L-stevne. Forrige helg startet jeg MB:2 på L-stevne til 60,4% og MB:3 på L-stevne til 63,8%. Neste helg ser jeg at det går egne juniorklasser på E-stevne nivå. Disse går i henholdsvis FEIs lagprogram for junior og FEIs individuelle program for junior. Bør jeg ri disse klassene, eller bør jeg ri MB:1 og MB:2 som er satt opp som L-stevneklasser?
 • SVAR: For det første er det viktig å presisere at du er kvalifisert til å både ri juniorprogrammene på E-stevne og MB-programmene på L-stevne neste helg. Du har ennå ikke noen gyldige kvalifiseringer til NM for junior. Hva du bør velge er noe du bør diskutere med din trener. Det er alltid slik at du må ikke starte E-stevneklassene på et stevne, selv om du skulle være kvalifisert for det. Du har din fulle rett til å ri MB på L-stevnenivå istedet, dersom klassene ellers ikke har begrensninger for dette. Nå forteller du at du allerede har ridd både MB:1 og MB:2 før. Jeg antar derfor at dette er programmer du allerede kjenner, og har trent en god del på. Selv om disse MB-programmene er på samme klassenivå som juniorprogrammene, så oppleves nok MB:1 og MB:2 som mindre tekniske programmer enn hva juniorprogrammene gjør. Jeg ville valgt å ri de programmene som du tror det er høyest sannsynlighet for at du kan oppnå NM-kravet i. Har du en rutinert hest som er sterk teknisk, kan det være at det er vel så lurt å ri juniorprogrammene. Hvis du ikke har det, bør du vurdere om det kan være lurest å ri MB-programmene. Det er riktignok fint å komme i gang med å ri juniorprogrammene i god tid før NM. Men hvis dette vil medføre at du antagelig ikke klarer å kvalifisere til NM, så er det kanskje lurere å ri MB-programmene på L-stevnenivå, hvis du tror dette kan øke deres sjanser for kvalifisering. Når du derimot har kvalifiseringen i orden, kan det nok være lurt å hoppe over på juniorprogrammene når disse settes opp. Rett og slett for å få trening før NM. Men dette er heller ikke noe du må gjøre.

Spørsmål 3: Kan kvalifisering til ponni-NM hentes i en klasse som er åpen for hest?

 • Jeg er ponnirytter. Jeg har tidligere ridd LA:3 to ganger på D-stevne til 65,6% og 62,3%. Forrige helg rei ponnien min og jeg på vårt første L-stevne. I MC:1 fikk vi 66,7% og i MC:2 ponni fikk vi 64,1%. Er vi kvalifiserte til å ri NM i år? MC:1-klassen som gikk var en åpen klasse hvor de andre ekvipasjene kun var hesteryttere.
 • SVAR: MC:1 og MC:2 ponni er begge deler programmer som defineres som MC-nivå. Det er programmer som settes opp på MC-nivå på minimum L-stevner som er kvalifiserende til NM. Begge disse klassene er kvalifiserende, og i ditt tilfelle har dere også to resultater over 64%. Dere er kvalifisert for å ri NM for kategori 1 ponni. Selvfølgelig gitt at dere som ekvipasje oppfyller kravene til ponni (rytters alder og ponniens høyde).

Spørsmål 4: Må kvalifisering hentes på E-stevne?

 • Jeg er ponnirytter, og her jeg bor er det kun satt opp L-stevner i tiden fremover. Dvs at det vil gå både MC:2 ponni og FEIs innledende program for ponni. Jeg ser at det er FEIs lagprogram for ponni og FEIs individuelle program for ponni, som går på E-stevner som er satt opp på NM. Kan jeg kvalifisere i L-stevneklassene som vi har hjemme for å ri NM?
 • SVAR: Det er ikke noe krav til å ha ridd på E-stevne før NM (unntak U25 og senior, da Grand Prix kun går på E-stevnenivå). Kvalifiseringskravene baserer seg på minst L-stevne, dvs at resultater for aktuelt klassenivå er gyldig, både L-stevneklasse og E-stevneklasser. Merk at uannsett hva slags stevnenivå du velger, så skal all grunnkvalifisering for å ri på dette nivået være gyldig.

Spørsmål 5: Hesten min har grunnkvalifisering fra Danmark, hvordan godkjennes disse?

 • Jeg er juniorrytter, og har tidligere ridd en annen hest i MB. Med denne hesten er jeg kvalifisert for å ri MB opp til og med E-stevner. Jeg har nå en ny hest, men vi har ikke startet sammen før. I Danmark har derimot hesten gått på C-stevner (tilsvarer D-stevner i Norge) i MB med en annen rytter, og har flere resultater til over 58%. Kan jeg starte MB:2 og MB:3 på neste helgs L-stevne, og forsøke å kvalifisere til NM?
 • SVAR: Jeg antar at rytters kvalifisering fremgår i Horsepro. Når det gjelder hestens kvalifisering skal denne godkjennes av NRYF (i prinsippet Gu-D, hvor eventuelt TKr vil behandle klagesaker). Send en mail til Gu-D med de resultatene hesten har. Det høres ut til at resultatene kan godkjennes til å være gyldige som kvalfiisering til start på L-stevne, men det er alltid slik at alle utenlandsresultater skal vuderes individuelt. Pass på å få resultatene godkjente av Gu-D før start, og meld fra til arrangøren om at du vil fremvise gyldig kvalifisering når du starterklærer. I prinsippet må du regne med å måtte gjøre dette i alle fremtidlige starter, dersom denne starten baserer seg på denne grunnkvalifiseringen. Skulle du derimot starte på D-stevne igjen, og få dokumentert gyldig grunnkvalifisering i Horsepro, vil det ikke være nødvendig å ha med dokumentasjon på dette. Det er IKKE rutiner for at de som sjekker kvalifiseringer, sjekker databaser i utlandet for å se hva hesten har gjort før. Disse resultatene er heller ikke gyldige som kvalifisering, med mindre de er godkjent av Gu-D.

Spørsmål 6: Kan klasser på høyere klassenivå være kvalifiserende?

 • Jeg er UR, og er heldig og disponerer en gammel Grand Prix-hest. Jeg håper å kunne ri NM for UR i år. Jeg har tidligere ridd MB på D-stevne med min forrige hest til over 60% flere ganger. Grand Prix-hesten jeg disponerer har gått flere Grand Prixer til prosenter over 60%. Vi er derfor sammen kvalifiserte for å ri MA på L-stevne. Vi har allerede vært ute og ridd L-stevne, hvor vi rei en Prix St. Georges til 61,2% og FEIs innledende program for UR til 63,4%. Jeg har nå en kvalifisering til NM for UR på plass, men mangler fortsatt en. Samtidig ser jeg at vi er kvalifisert for å ri VB på L-stevne. Hvis jeg rir VB:1 og Intermdiaire 1 på L-stevne neste helg, kan resultatene her gjelde som kvalifisering til NM for UR?
 • SVAR: Når det gjelder klasser du kan kvalifisere i, så er det klasser på samme klassenivå elelr høyere. Både VB:1 og Intermeidiaire 1 tilsvarer nivået VB. VB er et høyere klassenivå enn MA. Siden du og hesten din er kvalifiserte for å ri VB på L-stevne, har dere anledning til å innhente kvalifisering på dette nivået. Merk bare at det er de samme prosentgrensene som likevel gjelder, dvs 62% eller høyere. Du bør også her ha i bakhodet at dersom formålet er å kvalifisere til NM, så bør du velge den klassen du tror det er mest sannsynlig at dere får dette til i.

DU er selv ansvarlig for å være kvalifisert
Merk at det er IKKE arrangørens, NRYFs, Horsepro, Gu-D, trenern din eller noen andres ansvar å sjekke om dine kvalifiseringer med grunnkvalifiseringer er i orden. Ansvaret ligger på hesteeier og rytter (eventuelt ansvarlig person). Stiller du til start på NM og ikke kan vise til gyldig kvalifisering, vil du nektes start. Manglende kvalifisering gir heller ikke krav på å få dekt økonomisk tap. Det vil bli utført grunndig kvalifiseringssjekk av alle ekvipasjer til NM. Både direktekvalifiseringer, og grunnkvalifiseringer. Vær derfor nøye med å se til at dine kvalifiseringer er i orden!

Tekst: Maja Farup, Dressurdommer 3 og Overdommer på NM 2015