“Kleskode” for hest og rytter under konkurranse

REGLEMENT KRI og KRIV regulerer hva som er lov av utstyr og antrekk på stevner, men har du egentlig sjekket at du stiller i reglementert stand? I verstefall kan du bli eliminert, men det er også anledning for å få -2 poeng på oppvisningen. Er det egentlig verdt det?

En vanlig feilridning hvor du glemmer programmet er i seg selv sure feil for de fleste å få med seg. Men feil pga ureglementert antrekk eller utstyr er kanskje ennå surere! Det er ditt ansvar som rytter å vite at du stiller i reglemengert utstyr.

Her er noen vanlige feil. Det er også noen enringer i reglementet fra i år som er viktig å notere seg:

  • Bruk av fluehette innendørs. Fluehette er for å beskytte hesten for innsekter, ikke for å skåne hesten for lyd. Fluehette tillates kun på utendørsstevner. Ved oppvarming innendørs, er det selvfølgelig anledning til å ri med fluehette under oppvarming. Bruk av fluehette innendørs går inn under avvik for saling/bisling, og resultaerer i eliminasjon. Ekvipasjen bør tilbys å ri gjennom programmet.
  • Innridning på konkurransebanen med belegg eller med pisk i klasser hvor dette ikke er tillatt regnes mer som en forglemmelse, enn en bevisst handling om å ri med ulovlig utstyr. Ekvipasjen skal stoppes, pisken skal fjernes eller belegg taes av. Ekvipasjen kan fortsette sitt program, men ilegges -2 poeng pga ulovlig utstyr.
  • Sporer som ikke er lov. Merk at det er kommet strengere krav tilsporer opp til og med MC i år. Det er fremdeles også sporer som ikke er lov i de klassene over dette, hvor sporer er påbudt. All bruk av sporer som avviker fra reglementet skal medføre eliminasjon. De største endringene i år er at hjulsporer og/eller sporer som er over 3,5 cm ikke er lov opp til og med MC. Merk deg at du måler sporene dine riktig.
  • Manglende hansker. Dette er en mindre feil, men kan ilegges –2 poeng.
  • Feil farge på antrekk. Fra L- og E-stevner stilles det krav til fargekombinasjon på utstyr. Ridejakke/frakk skal være svart, mørk blå eller annen mørk farge. Kontrastfarger på krage etc er lov. Hansker skal være hvite, off-white eller samme farge som jakke/frakk. Hjelm/hatt skal være svart eller samme farge som jakke/frakk. Ridestøvlene skal være svarte eller samme farge som ridejakke/frakk. Ridebuksene skal være hvite eller off-white. Kalvekryss skal være hvite eller off-white eller samme farge som jakke/frakk. Unntak: Militære og politi kan ri i uniform. Avvik på farge ansees som en mindre feil, ilegges -2 poeng. Merk at kravet for farger spesifiseres for stevnenivåene L- og E-stevner. På D-stevner kan avvik på farger tillates.
  • I dressur gis det ikke dispensasjon til å ri uten jakke, selv på sommerstid. Men merk at det er lov til å ri uten jakke t.o.m. LA på D-stevne!
  • Manglende deler på utstyr. Merk at alle former for utstyr er spesifisert i reglementet. Et hodelag skal f.eks. bestå av pannebånd. Dvs at hodelag uten pannebånd ikke er lov. Avvik på bisling medfører eliminasjon.

Nytt av året er at det ved mindre betydelige feil ved antrekk, eller feil som ofte skjer ved en forglemmelse ikke fører til eliminasjon, men kun -2 poeng. Merk at disse fratrekkene i poeng ikke skal forveksles med en feilridning. Feilridninger telles ved siden av, hvor første feilridning skal gi -2 poeng.

Alt om antrekk og utstyr kan du lese om i KRIV §425 og §426. Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av reglementet som foreligger i mars 2015.

Merk at det er du som rytter som til enhver tid er ansvarlig for at utstyret er i henhold til reglementet. At selgern i hestebutikken sier at dette utstyret er lov, eller at du forrige helg ikke ble stoppet av steward eller fikk kommentar fra dommern, betyr ikke at utstyret er lov. Hvis du lurer, er det alltid bedre å spørre en gang for mye, enn en gang for lite. Eventuelt benytte noe utstyr du vet at er lov!

Lykke til videre i stevnesesongen!

Tekst: Maja Farup, Dressurdommer 3 (DD3).
illustrasjonsfoto_bisling_kandar