Cathrine Rasmussen møter motstand

Her har prinsippene seiret over fornuften. Man bygger alpinanlegg der hvor det finnes snø, og man bygger hestesenter der hvor det er jorder og gress! Eller skal man helst ikke ha hester i Norge? Hva syns dere?

Det skriver Cathrine Rasmussen på sin Facebook-profil etter at politikerne i Kristiansand avslo søknaden om hestesenter i Tveit.

Saken er enda ikke avgjort og uenigheten er stor blant politikerne med seks mot tre stemmer. En av dem som støtter opp under Rasmussen sin søknad om hestesenter er Hans Otto Lund (H), det skriver Fædrelandsvennen på sine sider.

– Det er ingen tvil om at det å drive med hest er utrolig sunt og oppdragende, en idrett veldig få kan drive med i vårt område. Den dagen det blir forbudt å drive med dyr i jordbruk, blir det for meg helt inkonsekvent, sa Hans Otto Lund (H).

Overrasket og skuffet

I et intervju med dressur så klart forklarer Rasmussen at hun både er skuffet og overrasket over at prosjektet ble nedstemt. Begrunnelsen for at prosjektet fikk seks mot tre stemmer av byutviklingsstyret ligger i jordlova, det vil si lovens sterke vern om dyrket mark. Rasmussen har på fornemmelsen at det mangler kunnskap hos de involverte politikerne. Derfor tror hun dette handler om at politikerne som behandler saken har mange andre saker gående samtidig, og dermed ikke alltid lykkes med å dykke til bunns i alle prosjektene.

Planen for prosjektet

Planen for hestesenteret har Rasmussen klart for seg, hvor hun ønsker å bygge et mindre senter med åtte til ti bokser. Hun understreker at senteret vil holde riktig gode treningsfasiliteter med blant annet ridehall etter internasjonale mål, utendørs ridebane og gode paddocker. Halvparten av boksene er tiltenkt Rasmussens egne hester, og de resterende vil leies ut. I følge Rasmussen ligger eiendommen perfekt til i forhold til turterreng i umiddelbar tilknytning hvor det også er gode jorder som gir mulighet for å lage et galoppspor langs kanten av disse. Galoppspor er noe Rasmussen har på gården sin i Danmark, og forklarer at hun bruker dette mer enn utendørsbanen.

Anket til formannskapet

Saken om Rasmussen sitt hestesenter er anket til formannskapet hvor neste møte vil finne sted 15. april.

Jeg tar en runde rundt til de forskjellige politiske partiene på deres gruppemøter mandagen før, og må da argumentere min sak så godt jeg kan.

Rasmussen har et stort håp om at saken går gjennom ved neste instans, og forklarer at hun fremdeles er optimistisk.

 

Cathrine Rasmussen. (Foto: Arkvifoto)
Cathrine Rasmussen. (Foto: Arkvifoto)

Her kan du lese den fullstendige saken om hestesenteret i Tveit.