Kyra tilbake i Norge

KLINIKK: Kyra var sist i Norge i 2009. Hun er professor i ridning. Pr dd landslagstrener for Sverige. Hun har ridd OL og VM en rekke ganger.

kyra

Referat fra dressur clinic med Kyra Kyrklund. AEG 17.feb.2015
Tekst: Anne Christine Ingebrigtsen

1.pulje ut var Silje Syrstad med Go2 Harlem, Iris Teigen med Figaro
Dette er Young Riders og Kyra fokuserer på sits og innvirkning. Hvor starter en som trener – hva må vi forandre på hos rytter? Velg deg ut en ting, da vil flere andre “feil”/mangler falle på plass. Prøv ulike vinkler hvis ting ikke fungerer. Som trener må du ha flere “verktøy” du kan benytte. Ikke vær redd for å “bytte verktøy”. For alle ryttere er følgende tre ting en utfordring;

  • å sitte behagelig på hesten
  • å balansere hesten gjennom halvparader for å få den til stødig kontakt med bittet
  • å få hesten til å samle seg

Som rytter har vi følgende tre hjelpere;

  • Vekten
  • Sjenkel
  • Tøylen

hvor vekthjelpen er den viktigste!
Hesten har fra naturens side en naturlig balanse i sin kropp. Når rytter sitter opp forstyrrer vi hestens naturlige balanse. Sitter en rytter skjevt, blir det enda vanskeligere for hesten å finne balansen.

Lær deg å ri med så lette hjelpere som mulig!

Som trener bør du først sjekke om rytter kan “sitte imot” når du setter press på tøylen. Stå foran hesten, ta tak i begge tøylene og forsøk dra rytter frem og ut av salen. Hvor sterk er motstanden og hvilke muskler bruker rytter for å stå imot?

Klemmer rytter med kne, presses rytter opp og ut av salen. Slipp deg ned i salen med jevn kontakt i begge seteben. Sitt avslappet i setemusklaturen og kjenn at du bærer dine ben fra hoften. Spenn inn magemusklene og press alle innvollen ut.

Albueleddet til rytter skal ligge inntil kroppen. Som trener kan du skape et trykk for rytter ved å presse albuen frem mens rytter presser tilbake. Dette vil bidra til mer aktive magemuskler. Når vinkel i albueleddet ikke er på plass vil en som rytter kompensere ved å bruke andre kroppsdeler og muskler – som igjen gjør at vi sitter feil på hesten.

Rir i trav på storvolte – hesten drar hodet frem og ned. Når rytter rir med kandar og drar i stanga, vil hesten dra hodet ned ytterligere. Hold hesten mer på trinsebittet.

La setebena følge hesten! Tenk at du spretter en badeball – hestens rygg fungerer på samme måte. Behold spretten i hesten! Du skal ikke trykke deg ned i salen.

Lær hesten å bli følsom for sjenkel – dvs reagere for en lett sjenkel. Bruk sjenkelen som du bruker en pisk! Gi den et lett trykk – om den ikke reagerer gi den et trykk med litt mer kraft – kanskje også et tupp med sporen – så tar du bort sjenkel. Husk ingen klemming med sjenkel – hvis den ikke reagerer når du legger til pisken, vil du aldri begynne å klemme med pisken!

Ri som om du hvisker til hesten – hold deg til hviskingen – ikke gi deg før den hører på deg.

Behold rett vinkel i sjenkel – dvs nedre sjenkel bak ditt kne.

Tren trav – skritt – trav – skritt – trav osv. Overgangene er viktig. Å ri er som å bake en kake! Når du baker trenger du en rekke ingredienser. I ridning har vi det på samme måte. Du trenger en rekke “ingredienser” for å utføre de ulike øvelsene. For å gjøre spesielle øvelser må du benytte ulike hjelpere for å få øvelsen til – gjelder også for ulik tempo i trav osv. Rytter må lære seg å innvirke på hesten raskt! Tren på å finjustere hjelperne. Overgangene vil hjelpe rytter å få en mer følsom hest – en hest som reagerer raskt. Overgangene behøver ikke være kun fra en gangart til en annen, kan også være ved ønske om lengre el kortere steg.

Begge hestene mangler selvbærighet – de går for mye nedover og for mye på stanga. Hvis vi ikke får ryddet opp i dette vil øvelsene som kommer senere gjøre det enda vanskeligere for hest og rytter – dvs når de kommer til versjade, traver mv

Fin øvelse – ri på storvolte i trav – ri så små steg som mulig – nesten skritt – la hesten bære seg selv – gi etter på tøylen – kjenn at hesten går selv uten for mye sjenkel. “Bær ikke hesten”! La hesten ta mer ansvar.

Neste pulje inn var Grete Bergstrøm med Felicia, Stine Bråten med Respekt
Som rytter må en lære seg hvilken tøyle en skal ri med. Kandar stangen drar hestens hode ned. Du skal ri med en forbindelse som ligger et sted mellom kandarstang og bridonen.

Formen og hvordan en rytter innvirker på hesten;
Ønsket er at hesten bærer seg selv – opp i nakken.

Vær bevist på hvordan hesten er bygget – på hestens skjelett. Først da kan du forstå hvordan den skal gå over ryggen og inn i samling.

Underlinjen – parti fra hestens skulderspiss og til siste ribbein. Ønsket er å få hesten til å bli kortere i dette parti, få den til å løfte opp bogen og manken. Overlinjen blir således lengre. Tenk vippehuske – for mye energi fra bakpart vil ikke hjelpe alene – ri frambeina lette!

Fin øvelse; ri storvolte i trav – rolig hånd – tenk at du skal gjøre underlinjen kortere. Tenk som en pardans med to mennesker – finn rytmen sammen. Ri galopp frem og noen kortere steg. Vær kvikk med undersjenkel til du kjenner at fremparten kommer opp. OBS ingen klemming med sjenkel! Små kvikke “tapp” med sjenkel til den kommer opp med framparten.

Kyra føler det som hun “banner i kirka” når hun sier – rytter må lære å ri med et trykk i innvendig tøyle! Du skal ha en stødig utvendig tøyle men for mye utvendig tøyle og løs innvendig tøyle blir som å ri som en cowboy!

Få like god kontakt på begge tøyler. Lukk øynene – kjenn – har du lik kontakt?

For å få bærekraft i hesten må en korrigere framparten.

Når du vender hesten må du vende med framdelen først – vende skulder inn – ikke hode og hals med tøyle! – bruk utvendig sjenkel.
Halvparade i utvendig tøyle med støtte innvendig tøyle – viktig med kontakt i innvendig tøyle. Du må kjenne et sug fremover også i innvendig tøyle. Ved en hjørnepassering trenger rytter ekte sug frem også i innvendig tøyle.

Kontroller jevnlig at hesten går selv – ta bort sjenkel!

Når du rir fremover, dvs med lengre steg, tenk framdelen opp. Tenk at tøylen går rundt hestens hals – “løft” den opp til deg ved hjelp av din kropp. Husk at det er bryst og hele manken som skal opp.

Ri opp framdelen i versjaden – tenk at hestens kne skal opp til nesen/mulen. Behold samme kontakt i begge tøyler. Kjenn at hesten bærer seg selv i denne formen. Ri kortere steg hvor du aktiviserer framdelen.

Siste rytter inn var Therese Schwartz Andersen med Don Dior
Traver; Ri/tren på rette spor. Husk panneaksen rett mot det punkt du skal ri til. Kjenn hvor mye tverning du kan ha før du mister rytmen. Lettere å trene på rette spor enn på en diagonal.

Ri traver i trav med overgang inn i skritt fortsatt i traver dvs med bøyning, så overgang trav i traver og igjen skritt i traver. Fin øvelse for å trene på halvparadene – for ikke å få en flat traver!
Etterhvert kan overgangen til kortere steg i denne øvelsen bli passage steg men fortsatt i bøyning som traver. Kjenn om den bærer seg selv gjennom øvelsen. Ri deretter øvelsen på diagonalen – tenk at du rir på et rett spor – se til punkt du skal ri. Ri først med en overgang til kortere steg på midten. Når dette er på plass kan du ri frem i tempo gjennom hele øvelsen.

Galopparbeid; Øv piruetter – hesten her blir litt for høy og den gjør piruetten for stor. Ved en piruett må hesten ha samme samlingsgrad som i piaff. Du trenger en kort galopp og den må kunne vende for innvendig tøyle. Ri bakdelsvending (i skritt) – halvparade på utvendig tøyle – opp på innvendig tøyle. Du må kjenne at du har energi men at halvparaden går gjennom. Lett utvendig sjenkel litt frem så hesten blir kvikk. Stopp den gjerne med utvendig tøyle og fortsett øvelsen – vend. Se om hesten drar underlinjen sin sammen og opp. Få hesten følsom – den må gå av selg selv.

Fatt galopp etter en bakdelsvending og ri piruett. Få hesten kvikk – du skal kun hviske til hesten – små lette hjelpere – klapp den med utvendig hånd i denne øvelsen. Tenk fatt galopp, fatt galopp, fatt galopp osv.
Innvendig tøyle sier vend – utvendig tøyle sier vent.

Ri så ut av piruetten, inn på en storvolte – tenk at hesten skal korte seg – vente på deg – i samme piruett galoppen. Da kan du vende inn i en piruett!. Be kun om få steg i piruett og inn i skritt med bakdelsvending igjen – til den bærer seg gjennom hele piruetten selv.

Rytter må lære seg hvordan hesten skal føles. Hele tiden med bevist forhold til hvor mye tøyle og sjenkel som er i bruk.
Kan ri piaff med piruett – noen steg inn i bakdelsvending og piaff igjen – piruett – fatte galopp og ri piruett. “Leke” slik med hesten på en positiv måte for å få hesten følsom og sterk, og god til å sette seg godt med bakbeina innunder.

Sluttord; Endring er vanskelig men hvis du ikke prøver, vil du ikke få noen endring! Spør deg selv – hva vil jeg – hvor vil vi? ;)

Tusen takk til Anne Christine Ingebrigtsen for et flott referat!