Kongens fortjenestemedalje til Marianne Heltzen

 (Foto: Elizabeth Farbrot/www.dressursaklart.no)
(Foto: Elizabeth Farbrot/www.dressursaklart.no)

HEDER Marianne Heltzen har i 40 år vært en sentral aktør i hestesporten. Nå mottar hun Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid.

Kongens fortjenestemedalje tildeles personer som har gjort en særlig fortjenestfull innsats i samfunnet, og nå har denne høythengende hederen tilfalt Marianne Heltzen. Bak inititativet står ryttere fra Hasle ridesenter på Nesodden og tidligere og nåværende presidenter fra NRYF, i tillegg til støtte fra nærmiljøet. Heltzen har vært aktiv i flere ledd av norsk ryttersport, og har blant annet ledet landslaget for funksjonshemmede ryttere i 20 år.

Onsdag 23. oktober overrekker ordfører Nina Sandberg medaljen under en åpen mottagelse Nesodden kommunehus. Programmet varer fra 17:00 til 18:30.

Dressur så klart! gratulerer!