Inkluderingsprisen 2013

nryf_logo_1INFO FRA NRYF Norges idrettsforbund inviterer særforbund og idrettskretser til å nominere kandidater til Inkluderingsprisen 2013.

Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og tenke nyskapende med å utvide aktivitetstilbudet innen idrett for funksjonshemmede.

For mer informasjon trykk her