Elizabeth Farbrot – årets ildsjel

nryf_logoNRYF Under lørdagens middag i forbindelse med NRYFs årskonferanse og rytterting, ble det delt ut priser i regi av Horze og Norges Rytterforbund. Prisene ble delt ut til Årets ungdomsleder, Årets klubbleder, Årets ildsjel og Årets rideklubb.

Elizabeth Farbrot ble årets ildsjel. (Foto: Lille My)
Elizabeth Farbrot ble årets ildsjel. (Foto: Lille My)

Prisene ble delt ut av Horzes representant og forbundsstyremedlem, Robert Ruud.

Årets ungdomsleder: Eline Gausen
Kriterier:
• Under 26 år
• Være en nøkkelperson i sin rideklubb, for eksempel som særlig aktivt styremedlem, trener, frivillig leder eller aktiv i forhold til ungdomsarbeid.
• Ha spilt en viktig rolle for rideklubben, kretsen, NRYF i løpet av året
• Eventuelt også ha vist et særlig engasjement utenfor klubben
Begrunnelse:
Utdanning som banebyggeraspirant, feil og stildommer, har vært trener for nybegynnere i rideskolen. Positiv og hjelpsom! Er en aktiv pådriver for at klubbens medlemmer deltar på stevner, er selv ofte lagleder og sjåfør. Har i 2012 vært leder i Nord-Trøndelag rytterkrets, gjort en god og strukturert jobb. En pådriver ifht å fremme samarbeidet med Sør-Trøndelag rytterkrets. Er medlem av NRYFs ungdomskomité.

Årets klubbleder: Rikke Filseth
Kriterier:
• Leder i en rideklubb tilsluttet NRYF og en nøkkelperson i sin rideklubb
• Mottar ikke lønn / betaling fra klubben eller dens medlemmer for sin aktivitet i klubben
• Har gjort en avgjørende forskjell for rideklubben i løpet av året
• Har eventuelt også vist et særlig engasjement utenfor klubben
Begrunnelse:
Jobber for å skape god klubbfølelse. Har laget «Team – Sogndal», hvor alle bruker like klær/uniform (caps og jakker), og står stammen og hjelper hverandre, både på trening og stevner. Har startet opp med fast barnetrening, som et lavterskeltilbud, hvor barna gis anledning til å ri på privathester. Dette fungerer som et godt rekrutteringstiltak. Under henne har kursaktiviteten økt, med 1-3 eksterne trenere som kommer månedlig for å holde kurs og treninger. Gjennomførte i 2012 vellykket dressur- og kjørestevne. Har bidratt til at klubben har blitt kåret til Årets kjøreklubb i Norge og Årets ride/kjøreklubb i Sogn og Fjordane Rytterkrins.

Årets ildsjel: Elizabeth Farbrot

Kriterier:
• Medlem av klubb tilsluttet NRYF
• En nøkkelperson i sin rideklubb, krets, utvalg eller lignende i NRYF, for eksempel som utvalgsmedlem, frivillig ved stevner, stevnearrangør, trener eller aktiv i et organisasjonsledd
• Mottar ikke lønn eller betaling fra noen organisasjonsledd eller dens medlemmer for sine aktiviterer.
• Har spilt en avgjørende rolle for grupper av NRYFs medlemmer i løpet av året.
Begrunnelser:
Mangeårig medlem og leder av GU-D. Drivkraft ifht satsningsgrupper og utvikling av dressuren opp på det nivå vi nå befinner oss. 

Rideklubben i mitt hjerte: Ellingsrud rideklubb
Kriterier:
• Må være medlem i NRYF
• Må være en klubb som tara vare på idrettsgleden
• Må være en klubb som styrker samhold og inkludering
• Viser gjennom sine aktiviteter at den tar NRYFs mål på alvor: ryttersport for alle!
Begrunnelse:
En aktiv klubb, både i forhold til topp og bredde, innenfor mange grener. Har treninger, samlinger, programgjennomridning. Arrangerer stadige klubbkvelder med kvalifiserte foredragsholdere. Har ukentlige middager for klubbens medlemmer.