Peder Backes Minnepris til Marianne Heltzen

Foto: Ridehesten.com

KOHS 2012 Peder Backes Minnepris ble første gang delt ut i 2010. I år gikk den til Marianne Heltzen for hennes mangeårige innsats for para-dressuren.

Marianne Heltzen har vært en drivkraft og stødig anker for para-dressuren i Norge i en årrekke. Hun har fulgt det norske landslaget i tykt og tynt og bidratt med faglighet og god ledelse.