Kvalifiseringskrav til NM individuelt

Årets NM nærmer seg, og nå er stevneinvitasjonen tilgjengelig.

KVALIFISERING NM er for mange et stort mål for sesongen, hva kreves for å kunne starte NM? Kontroller allerede nå at du er innefortsått med hva som kreves.

Kvalifiseringskrav til NM finner du i KRIV §471.

NM er inndelt i fire kategorier:

  • NM-D er åpen for alle ryttere
  • NM-D-U er åpen for juniorer og unge ryttere
  • NM-D-J er åpen for juniorryttere
  • NM-D-P er åpen for ponniryttere (Dersom det er minst 3 startende i hver kategori, avholdes NM-D-P-kat 1 og NM-D-P-kat 2)

I tillegg finnes NM for funksjonshemmede. Se KR FH for inndeling og kvalifisering der.

NM-D – senior
Kategorien NM-D kalles senior, men klassen er åpen for alle, uannsett aldersgruppe.

NM-D arrangeres i 3 avdelinger:
1. avdeling: Intermediaire II FEI 2009
2. avdeling: Grand Prix FEI 2009
3. avdeling: Grand Prix kür 2009 (Trøstefinale: Intermediaire II FEI 2009)

Kvalifiseringskrav: Hest og rytter må sammen ha gjennomført minst to klasser som tilsvarer høyeste klassenivå mesterskapet går i, to ganger på minst L-stevne til 60% eller høyere. Det er krav om at kvalifiseringen har funnet sted i løpet av de to siste kalenderårene, og kür virker ikke kvalifiserende. Høyeste klassenivå er VA (GP), og inkluderer Grand Prix FEI 2009, Grand Prix Special FEI 2009 og Grand Prix FEI 2009 Young Rider.

NM-D-U – unge ryttere
Kategorien NM-D-U er NM for Unge ryttere. Klassen er åpen for juniorer og unge ryttere. Man inngår i aldersgruppen unge ryttere til og med det året man fyller 21 år.

NM-D-U arrangeres i 3 avdelinger:
1. avdeling: Prix St. Georges og lag ur FEI 2009
2. avdeling: FEIs individuelle program for Unge Ryttere 2009
3. avdeling: FEI`s kur for unge ryttere 2009 (Trøstefinale: Prix St. Georges og lag ur FEI 2009)

Kvalifiseringskrav: Hest og rytter må sammen ha gjennomført minst to klasser som tilsvarer høyeste klassenivå mesterskapet går i, to ganger på minst L-stevne til 60% eller høyere. Det er krav om at kvalifiseringen har funnet sted i løpet av de to siste kalenderårene, og kür virker ikke kvalifiserende. Høyeste klassenivå er MA, og inkluderer programmene MA:1 NRYF 2009, Prix St. Georges og lag ur 2009, FEIs innledende program for unge ryttere 2009 og FEIs individuelle program for unge ryttere 2009. Det er krav til at minst en av kvalifiseringene har funnet sted i et FEI-program. FEI-programmene er Prix St. Georges og lag ur 2009, FEIs innledende program for unge ryttere 2009 og FEIs individuelle program for unge ryttere 2009.

NM-D-J – junior
Kategorien NM-D-J er NM for juniorer. Klassen er åpen for juniorer. Man inngår i aldersgruppen junior til og med det året man fyller 18 år.

NM-D arrangeres i 3 avdelinger:
1. avdeling: FEIs lagprogram for junior 2009
2. avdeling: FEIs individuelle program for juniorer 2009
3. avdeling: FEIs kür for juniorer 2009 (Trøstefinale: FEIs lagprogram for junior 2009)

Kvalifiseringskrav: Hest og rytter må sammen ha gjennomført minst to klasser som tilsvarer høyeste klassenivå mesterskapet går i, to ganger på minst L-stevne til 62% eller høyere. Det er krav om at kvalifiseringen har funnet sted i løpet av de to siste kalenderårene, og kür virker ikke kvalifiserende. Høyeste klassenivå er MB, men for junior er ikke MB:1 kvalifiserende pga krav om påbudt kandar i kvalifiseringsklassene. Dvs at MB:2, MB:3, FEIs innledende program for junior 2009, FEIs lagprogram for junior 2009 og FEIs individuelle program for juniorer 2009 er de MB-klassene som virker kvalifiserende. For junior er det ikke krav til at en av kvalifiseringene må være et FEI-program.

NM-D-P – ponni
Kategorien NM-D-P er NM for ponni. Klassen er åpen for ponniekvipasjer. En ponniekvipasje er består av en ponnirytter og en ponni. Man er ponnirytter til og med det året man fyller 16 år. Ponnier skal ha ponnimålekort som beviser at ponnien er målt til ponni. Under NM utføres det i tillegg alltid kontrollmåling. Hvis det er tre eller flere startende i ponni kategori 1 og ponni kategori 2 og lavere, deles NM-D-P inn i NM for ponni kategori 1 og NM for ponni kategori 2.

NM-D-P arrangeres i 3 avdelinger:
1. avdeling: FEIs lagprogram for ponnier 2012
2. avdeling: FEIs individuelle program for ponnier 2012
3. avdeling: Kür for ponni NRYF 2011 (Trøstefinale: FEIs lagprogram for ponnier 2012 )

Kvalifiseringskrav: Hest og rytter må sammen ha gjennomført minst to klasser som tilsvarer høyeste klassenivå mesterskapet går i, to ganger på minst L-stevne til 62% eller høyere. Det er krav om at kvalifiseringen har funnet sted i løpet av de to siste kalenderårene, og kür virker ikke kvalifiserende. Høyeste klassenivå er overgangsprogrammene mellom LA og MB, og inkluderer LA:6 NRYF 2009, LA:6 NRYF ponni 2012, FEIs innledende program for ponni 2012, FEIs lagprogram for ponni 2012 og FEIs finale program for ponni 2012. For ponni er det ikke krav til at en av kvalifiseringene må være et FEI-program.

Hvem er ansvarlig for kvalifiseringen?
Det er alltid ekvipasjen selv som er ansvarlig for at kvalifiseringen er i orden.

DDK i samarbeid med arrangørene har i år hatt høyt fokus på å sjekke kvalifisering til alle L-/E-stevner, og har sånnsett vært til stor hjelp for rytterne, i forhold til at det skal være vanskelig å ha oppnådd resultater, som igjen mangler kvalifisering. Vær nøye og sjekk at også grunnkvalifiseringen er i orden. Dvs, har du vært kvalifisert til å starte de klassene som fører til NM-kvalifisering? Er ikke grunnkvalifiseringen i orden, kan man risikere at resultater en har oppnådd strykes. Når det gjelder grunnkvalifiseringen til start på L-/E-stevner, kan disse være oppnådd av hest og rytter hver for seg. Tidsrammen er her ubegrenset. Når det gjelder kvalifisering videre til mesterskap som NM, skal hest og rytter alltid kvalifisere sammen. For NM skal kvalifiseringene ha funnet sted i løpet av de to siste kalenderårene.

OBS: Disse kvalifiseringsreglene er hentet fra KRIV i 2012, og er gjeldende for NM 2012. Nye kvalifiseringsregler kan finne sted i 2013.

Nyttige lenker:
» Kvalifisering og stevnekategorier
» Ofte stilte spørsmål (FAQ) rundt stevnekvalifisering

Vi vil om kort tid legge ut en tilsvarende artikkel som omhandler kvalifisering til NM-lag.

Tekst: Maja Farup/Dressurdommer 3