Ofte stilte spørsmål (FAQ) rundt stevnekvalifisering

Kanskje du finner svar på noe du lurer på vedrørende kvalifseringer.

STEVNER I forbindelse med nye kvalifiseringsregler fra 1. mars 2012 har vi fått en rekke spørsmål angående kvalifisering til stevner. Vi har forsøkt å lage en FAQ (Frequently Asked Questions – Ofte stilte spørsmål) som gir svar på de vanligste spørsmålene.

Det er vikig å sjekke at du har kvalifisering i orden før du reiser på stevne. Foto: N. Børrestad.
 • Jeg har startet LA:2 og LA:3 med tidligere hest til over 58%. Min nye hest har startet LA:0 og LA:4 til over 58% med tidligere eier. Kan jeg og min nye hest starte på L-stevne sammen, uten å ha startet sammen før? 

  Svar: Ja, dere kan starte LA:0-5 på L-stevne dersom resultatene du viser til er oppnådd på minst D-stevne. Dere kan også starte LA:6 dersom de resultatene du viser til er over 60%.

  Ref: KR IV §423.4.c

 • Jeg er kvalifisert til å starte MB på L-stevne selv, og hesten har startet MB i Danmark to ganger til over 58%. Kan vi starte MB på L-stevne sammen? 

  Svar: Ja, dere kan starte MB samme på L-stevne, gitt at NRYF godkjenner hestens resultater fra Danmark til å være på tilsvarende nivå.

  Kommentar: Som i eksempelet over, så kan hest og rytter kvalifisere hver for seg. Når det gjelder kvalifiseringer gjort i utlandet finnes egne regler. NRYF skal godkjenne i hvilken grad utenlands resultater er gjeldene i Norge. Normalt likestilles nivåene i Norge, Danmark, Sverige og Finland (Ref. KR I §126.2.b). Det er spesielt viktig å ha med dokumenterte resultater på stevnet, dersom resultatene ikke er å finne på hpnett.no.

  Ref. KR IV §423.4.c og KR IV §423.4.e.

 • Jeg har startet 6-åringen min i flere av FEIs unghestprogrammer for 6-åringer med godt over 58%. Kan vi starte LA eller MB på L-stevne? 

  Svar: Nei, unghestklasser er kun kvalifiserende for andre unghestklasser.

  Kommentar: Dømmingen i unghestklassene er ikke identisk med dømmingen av vanlige dressurklasser. Dessuten har dømmingen i disse klassene mer fokus på hestens kvaliteter.

  Ref. KR IV §423.5.b. 

 • Jeg har selv kun ridd til over 58% i RLA1 to ganger. Hesten har gått LA:2 til over 58% to ganger med annen rytter. Kan vi starte sammen i LA på L-stevne?

  Svar: Nei. Ryttertester (RLA) er ikke kvalifiserende, så du som rytter er ikke kvalifisert.

  Kommentar: Det er et annet bedømningssystem som ligger til grunn for dømming av ryttertester. Disse er derfor ikke kvalifiserende til annet enn andre ryttertestklasser.

  Ref. KR IV §423.5.b

 • Husk å sette deg inn i KR og bestemmelsene som gjelder.

  Jeg er funksjonshemmet grad IV-rytter, og jeg og hesten min har startet programmene i både nivåklasse 2 (FH-21) og nivåklasse 3 (FH-22) til godt over 58% på L-stevner tidligere. Kan vi starte vanlig MB på L-stevne? 

  Svar: Nei, men dere kan starte LA:0-LA:6 på L-stevne, i tillegg til FH-klasser. Eventuelt også ponniprogrammene, om dere oppfyller kravene for å stille som ponniekvipasje.

  Kommentar: Årsaken er at FH-programmene ikke inneholder changementer, og ansees derfor ikke å være på nivå med de ordinære MB-programmene.

  Ref. KR IV §423.5.a. 

 • Jeg er ikke kvalifisert til å starte i denne klassen, men kan jeg likevel stille utenfor konkurranse? 

  Svar: Nei

  Kommentar: Selv om du starter utenfor konkurranse, skal all kvalifisering i henhold til det aktuelle grenreglementet oppfylles. Alle andre krav i forhold til at hesten skal være startklar skal også oppfylles. Gjelder lisensiering av hest og rytter, aldersbestemmelser for hest og rytter, vaksinasjon, helsetilstand og i forhold til karenstid ved medisinering/doping.

  Ref. KR I §145.c

 • Jeg og hesten min har startet en MA:1 og en Kür for unge ryttere til over 58% på L-stevne. Kan jeg da starte MA på E-stevne? 

  Svar: Nei, kür er ikke kvalifiserende til å ri ordinære dressurklasser. Og du har kun en gyldig kvalifisering.

  Kommentar: Kür har en annen bedømningsform som ligger til grunn, og er derfor ikke kvalifiserende.

  Ref. KR IV §423.5.b.

 • Jeg ønsker å debutere i Intermediaire I, men på stevne jeg ønsker å starte er klassen kun satt opp som E-stevne. Kan jeg starte?

  Svar: Nei.

  Kommentar: Intermediaire I er en klasse på VB-nivå. For klasser på VB-nivå på E-stevne er kvalifiseringskravet at hest og rytter sammen, eller hver for seg, har gjennomført klasser på VB-nivå til minst 58% to ganger, på minst L-stevne. Dette betyr at Intermediaire I som arrangeres som et E-stevne, ikke er åpen for debutanter, eller andre som ikke har nødvendig kvalifisering i orden fra VB-nivå fra tidligere. Du har derimot anledning til å debutere i klasser på VB-nivå når disse klassene settes opp som L-stevne.

  Ref. KR IV §423.4.b+c

 • Hvilke konsekvenser følger dersom jeg melder til et stevne det viser seg at jeg ikke er kvalifisert til å starte? 

  Svar: I første rekke er du som rytter som er ansvarlig for at du har kvalifikasjonene i orden. Ansvarlig person er ansvarlig for at hesten er kvalifisert. Arrangøren er ansvarlig for å sjekke om de startende er kvalifiserte. Finner arrangøren deg som ukvalifisert, skal de nekte deg start dersom du ikke kan dokumentere noe annet (egne regler for mesterskap). Dersom arrangøren finner ut at du ikke er kvalifisert til start etter at du har ridd, skal resultatet du har oppnådd endres til eliminert. Du vil da være gjeldende i klassen, i forhold til antall premierte.

  Ref. KR I §126.8.a+b og KR I §126.9

 • Hva kan du som rytter gjøre dersom du mener at en av dine konkurrenter ikke er kvalifisert til start?

  Svar:Du har anledning til å ilegge en protest innen 30 minutter etter at siste resultat i klassen ble offentliggjort (se gjeldende regler i KR I §173.1a+b). Finner overdommer ut at den gjeldene ekvipasjen ikke tilfredsstiller kvalifiseringskravene, vil resultatet til vedkommende endres til eliminert.

  Ref. KR I §126.9 og KR I §173.1.b

Merk: For mesterskap gjelder egne regler. Se også grenleglementet for kvalifikasjonskravene til L- og E-stevner for ett hvert nivå.

OBS: Denne FAQen er basert på KR I og KR IV for 2012. Gyldig fra 1. mars 2012 til 28. februar 2013, med mindre TKr kommer med korrigeringer i mellomtiden. Du vil alltid finne oppdaterte reglement på rytter.no. Det er alltid reglementene du finner der, som er gjeldende! God stevnesesong! 

Les også:
» Kvalifisering og stevnekategorier

Tekst: Maja Farup/ Dressurdommer 2 (DD2)

(FAQ = Frequently asked questions, “Ofte stilte spørsmål” på norsk)