Reglementsendringer 2012 – del 1

Husk å sette deg inn i reglementsendringene fra 1. mars.

REGLEMENT NRYFs konkurransereglementer gjennomgår en hovedrevisjon annethvert år. De nye, reviderte reglementene er gyldige fra 1. mars 2012. Dressurrytterne bør merke seg endringer i kvalifisering til L/E-stevner i dressur og til mesterskap.

Grenutvalget i dressur (GU-D) oppfordrer alle ryttere og arrangører til å sette seg godt inn i reglementsendringene slik man er pliktig til.

Merk deg at alle endringer er merket med en strek i margen til høyre.

GU-D får flere spørsmål rundt kvalifisering til L/E-stevner i dressur. I § 423 – Kvalifikasjon i KRIV (Dressurreglementet) finner du en detaljert beskrivelse av hvilke kvalifiseringskrav som gjelder til ulike stevner. Her er kravene fra 1. mars 2012:

D-stevne: L-stevne: E-stevne:
Ingen spesielle krav.  Kvalifikasjonskravet må være oppnådd to ganger på D-stevne eller høyere. Hest og rytter kan ha oppnådd kravet sammen eller hver for seg.

 • For LA:0-LA:5: Minst 58% i LA eller høyere.
 • For LA:6, LA:6 ponni og FEIs mesterskapsprogram for ponni: Minst 58% på minst samme klassenivå, eller minst 60% i LA. Ett kvalifiserende resultat fra hvert klassenivå teller også.
 • MB: Minst 58% i MB eller høyere.
 • For MA: Minst 60 % i MB
 • For VB: Minst 60% i MA to ganger på L-stevne eller høyere.

 

Kvalifikasjonskravet må være oppnådd to ganger på L-stevne eller høyere. Hest og rytter kan ha oppnådd kravet sammen eller hver for seg.

 • For FEIs mesterskapsprogrammer for ponni: Minst 58% på minst samme klassenivå
 • For MB: Minst 58% i MB eller høyere.
 • For MA: Minst 58% i MA eller høyere.
 • For VB: Minst 58 % i VB eller høyere.
 • For VA: Minst 60% i VB.

 


Hvilke programmer er kvalifiserende? 
Unghestklasser: Ingen spesielle krav. Resultater oppnådd i utlandet skal vurderes av NRYF. Arrangøren kan sette strengere krav i stevneinvitasjonen. Alle dressurprogram på ett klassenivå virker kvalifiserende på linje med alle andre program på samme eller lavere nivå. FH-17 og FH-18 er kvalifiserende som standard LA, og FH-20, FH-21 og FH-22 som LA:6, LA:6 ponni og FEIs mesterskapsprogrammer for ponni.

Merk deg følgende unntak:

 • Kür virker ikke kvalifiserende.
 • LB:Unghest og FEIs programmer for unghest virker bare kvalifiserende for klasser for unghest.
 • Ryttertester virker bare kvalifiserende for ryttertestklasser.
 • Andre FH-program enn nevnt i 5.a) og feltrittprogram vurderes av NRYF i hvert enkelt tilfelle.
 • Resultater fra dommer som dømmer med dispensasjon, virker ikke kvalifiserende.

Du finner reglementet her!

I del 2 kan du lese mer om kvalifisering og krav til deltagelse i mesterskap (NM, NM-Lag og HM).

Grenutvalget i dressur