Oppnevning av nye grenutvalg

FS har oppnevnt nye grenutvalg på sitt møte 9. februar. Arkivfoto.

NYTT FRA NRYF I dag offentliggjorde Norges Rytterforbund på sin hjemmeside hvem Forbundsstyret (FS) har valgt inn i Grenutvalget i dressur (GU-D) 2012.

På Grenkonferansen i Dressur i begynnelsen av januar ble det gjort kjent at FS i desember hadde gjort endringer i mandatene for oppnevning av medlemmer til Grenutvalgene. Dette gjaldt også for dressurutvalget og i løpet av januar oppfordret NRYF alle som ønsket, til å sende inn forslag på kandidater til GU-D, til NRYF. I går hadde FS møte der de nye grenutvalgene ble oppnevnt.

Lynn og Unni har gjort en formidabel innsats for satsningsgruppene i dressur. De har selv valgt å ikke bli med videre.

Det oppnevnte GU-D for 2012  består av

Elizabeth Farbrot – leder
Christine Skodjereite – (DDK representant)
Else Hasvold
Lars Lindø – ny 2012
Lars Rasmussen – ny 2012
Anne Gina Fredriksen – ny 2012
Eva Ganzarain – ny 2012

Lynn Finne og Unni Henriksbø har etter eget ønske valgt å ikke fortsette videre arbeid i GU-D. Unni Henriksbø har gjennom mange år koordinert de aldersbestemte gruppene og meldte fra tidlig i januar (i forbindelse med grenkonferansen) at hun ikke ønsket å være med i Grenutvalget i en ny periode. Lynn og Unni har således ikke vært med i prosessen med oppnevning av nye medlemmer til GU-D. Begge har sittet i vervene gjennom flere år og har blant annet gjort en formidabel innsats i arbeidet med de aldersbestemte gruppene.

Les mer om saken på Rytter.no her!