God innsats skal synliggjøres

Championatvinnere 2011: Fra venstre Pernille Marcussen (UR), Siril Helljesen (S) og Anniken Hals (JR).

GRENKONFERANSE DRESSUR 2012 – DEL 2 Under grenkonferansen kunne fem glade og velfortjente Championatvinnere for 2011 motta sine Championattegn. Grenutvalget i dressur takket også flere for den fantastiske og viktige frivillige innsatsen de gjør for norsk dressursport. 

Kristin Andresen (Ferd) mottok innsatsdiplom for sponsorstøtte til klasser og clinic under AEG.

Championatvinnerne 2011 mottok blomster og plakett fra president i NRYF, Per Anders Owren og grenleder Elizabeth Farbrot. Vinnerne i 2011 ble som følger:

  • Senior: Siril Helljesen (Follo Rideklubb)
  • Unge Ryttere: Pernille Marcussen (Tanum Rideklubb)
  • Junior: Anniken Hals (Tanum Rideklubb)
  • Ponni Kat I: Alexandra Gamlemshaug Andresen (Tanum Rideklubb)
  • Ponni Kat II: Pauline Dorati Bjerkåsholmen (Konglungen Rideklubb)

God innsats skal hedres og verdsettes

Bak den norske dressursportens vekst står det en rekke frivillige mennesker og ikke minst viktige sponsorer som sørger for at sporten får den grobunnen og støtten den trenger for å vokse og styrke seg. Dressursporten er helt avhengig av denne innsatsen og Grenutvalget i dressur ønsket derfor å fremheve noen enkeltindivider som har utmerket seg i året som gikk. Vikarierende grenleder Unni Henriksbø delte ut hedersdiplom til Anne Gina Fredriksen fra Rogaland for innsatsen hun gjør for de aldersbestemte satsningsgruppene og samlingene på Vestlandet. Elizabeth Farbrot delte ut innsatsdiplomer til Stein Christensen som Vanpee sponsor, Trine Stiansen, Tailormade, for Rosa sløyfe og Brystkreftaksjonen, samt Kristin Andresen (sponsor gjennom Ferd) for støtten til blant annet Dressur-clinic og dressurklasser under AEG.

Torunn Knævelsrud fikk innsatsdiplom for jobben hun gjør med reglementet, dressurprogrammer og at hun er en viktig og verdsatt ressurs for DDK.

Dressurdommerkomiteen delte også ut tre innsatsdiplomer. Avtroppende DDK leder Øivind Ødemotland ga Hedvig Hauglin ros for sin mangeårige innsats som dressurdommer og forkjemper for norsk dressursport. Hedvig går nå av med “dommerpensjon” etter fylte 70 år. Torunn Knævelsrud er uten tvil å regne for ”reglementets mor” og er en stor ressurs for både GU-D og DDK i saker som angår dressursporten og dressurdommerne. Øivind  Ødemotland fikk også innsatsdiplom for sin jobb og engasjement for dressurdommerne i ledervervet i DDK siden 2005.

Dressur så klart! har vært med på å fremme og synliggjøre norsk dressursport de siste årene. Dressursåklart.no har hele 4.930 likes på Facebook og i redaksjonen sitter Carina E. Carlsen, Elizabeth Farbrot og Christine Skodjereite. Dressur så klart! delte ut innsatsdiplomer til Thorleif Hals. Tor Lübbe og Nina Børrestad for deres fantastiske bidrag på bilder og tekst til siden, og til Maja Farup for jobben hun gjør som teknisk ansvarlig og utvikler på siden.

Les mer om grenkonferansen her: GRENKONFERANSE DRESSUR DEL 1: En kveld i dressurens tegn

Diplomer deles ut for flott innsats for norsk dressursport. Fra venstre Elizabeth Farbrot (GU-D), Øivind Ødemotland (DDK) og Else Hasvold (GU-D).
Thorleif Hals fikk innsatsdiplom for mange flotte bidrag til Dressur så klart!
Stein Christensen (Vanpee) har vært en viktig støttespiller for norsk dressur i rollen som grensponsor. Samtidig kan Vanpee og GU-D se tilbake på en svært vellykket Vanpee Dressurturnering 2011.