En kveld i dressurens tegn

Grenutvalget i dressur (GU-D) ga et tilbakeblikk på et vellykket 2011 der man kan glede seg over både sportslig fremgang og nivåheving på ekvipasjene..

GRENKONFERANSE DRESSUR 2012 – DEL 1  Fikk du ikke med deg årets grenkonferanse i dressur fredag 6. januar? Fortvil ikke, Dressur så klart! var på plass og årets konferanse samlet nærmere 90 fremmøtte på Norges Idrettshøgskole fredag 6. januar. NRYFs nye president satte fokus på fellesskap, idrettsglede og dyrevelferd. GU-D ga et tilbakeblikk på året som har gått, stevneplan 2012, utdeling av championater og utmerkelser med mer.

Per Anders Owren åpnet årets Grenkonferanse i Dressur.

Hestesporten skal være for alle

President i Norges Rytterforbunds forbundsstyre, Per Anders Owren, åpnet grenkonferansen og innledet med å snakke om NRYFs langtidsplan som ble vedtatt på tinget i 2011. Norges Rytterforbund med sine 42.000 medlemmer er nå det 9. største forbundet i NIF og målet er at ryttersporten skal være for alle uansett alder og kjønn. Det er viktig at klubbene jobber for å skape et godt samhold utøverne imellom og arbeidet som nedlegges i sporten vår skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Uansett hvilken gren vi er en del av så skal idrettens grunnverdier legges til grunn – idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. Owren konkluderte med å fremheve at ”frivillighet lever av lyst – og dør av tvang” og det som ikke er gøy, er ikke bærekraftig.

Sportslig fremgang og nivåheving på ekvipasjene

Vikarierende grenleder i dressur Unni Henriksbø ga et tilbakeblikk på 2011. GU-D har avholdt hele 35 samlinger med hest fordelt på satsingsgruppene ponni, junior, unge ryttere, senior og unghest. Utover dette har det også vært samlinger uten hest og programtreninger. Det har vært avholdt 36 lands- og elitestevner med rekordhøy deltakelse og første året med Vanpee Dressurturnering ble en stor suksess med nærmere 250 deltagende ryttere. GU-D gleder seg over den positive sportslige fremgangen, både nasjonalt og internasjonalt, og er svært glade for at det også i 2012 vil bli en Vanpee Dressurcup, riktignok med noen justeringer og endringer. Grenutvalget takket for innsatsen til hver enkelt utøver, foresatte, trenere, støtteapparat, sponsorer, arrangører og publikum. 2011 ble også et spesielt år for grenutvalget da Grenleder Elizabeth Farbrot ble rammet av sykdom i september. Fredag kveld var det derfor ekstra gledelig for de fremmøtte å se at Elizabeth er på bedringes vei og på plass for å følge konferansen.

Marianne Heltzen, forbundskaptein dressur i NRYF, gikk gjennom satsningsplanen for seniorene.

Stevneplan og sportsplan for 2012

Christine Skodjereite presenterte stevneplanen og terminlisten for 2012. Det er gledelig å se at vi har terminlisten klar allerede nå, og deltagerne fikk presentert prosessen fra arrangørene søker om L/E-stevner frem til ferdig stevneinvitasjon. GU-D ønsker alle stevnearrangørene lykke til med sine stevner i 2012, og ønsker samtidig å gratulere Nes Rideklubb som NM arrangør 9-12. august. Flere interesserte stevnearrangører av L/E-stevner i 2012 bes å kontakte Grenutvalget i Dressur. Glenn Finstad presenterte sine arbeidsoppgaver som sportskoordinator i dressur. Videre gikk Unni Henriksbø og Marianne Heltzen, som førøvrig er den nye forbundskapteinen i dressur, gjennom satsningsplanen for henholdsvis de aldersbestemte gruppene og seniorene.

DDK – Utdanner og ivaretar dressurdommerne

Øivind I. Ødemotland har vært leder av DDK siden 2005 og gir nå ledervervet videre til DDK og GU-D medlem Christine Skodjereite. DDK arbeider med saker som angår dressur og dressurdommere, bl.a. dommerutdanning, dommerkurs, utnevning av kurslærere, reglementsendringer med mer. Øivind presenterte DDKs oppgaver og hvilke saker DDK vil sette fokus på i året som kommer. Med den fantastiske utviklingen og veksten vi har i sporten – med nivåhevning på både utøvere og hester – stiller dette også selvsagt større krav til dressurdommerne og deres bakgrunn og kunnskaper.

Øivind Ødemotland, avtroppende leder i DDK, ga et innblikk i DDKs mandat og oppgaver.

Reglementsendringer og nye dressurprogrammer

Torunn Knævelsrud presenterte reglementsendringer for 2012 der det særlig er verdt å merke seg noen endringer rundt kvalifisering til L/E-stevner og mesterskap. Det er også noen endringer i FEIs ponniprogrammer, LA:6 ponni og MB:2. GU-D oppfordrer alle ryttere og trenere å sette seg inn i disse endringene som i løpet av kort tid vil være tilgjengelig på NRYFs hjemmeside.

Dressurdømming i praksis

Det er nok få i Norge som har et så godt overblikk og god kjennskap til dressurens reglement som dressurdommer og leder i TKR, Torunn Knævelsrud. Hun sørger også for at vi har et reglement som følger de endringene som gjøres i FEI. Hun ga de fremmøtte et flott foredrag der hun snakket om kommunikasjon mellom dressurdommeren og utøveren. Å bli en god dressurdommer handler om både kunnskaper og erfaringer, karakterstyrke og evnen til å kunne ta raske avgjørelser under press. I protokollen skal dommeren gjennom sine kommentarer også formidle NRYF sine verdier, dressurens mål og vurdere prestasjonen til ekvipasjen. Dommeren skal også rangere ekvipasjene og finne riktig vinner. Videre gikk Torunn nærmere inn på hva som oppfattes som en god dommerprotokoll og betydningen av at det er en logisk sammenheng mellom karakter og kommentar, øvelser og allment inntrykk og viste dette gjennom flere eksempler.

Torunn Knævelsrud holdt et interessant og lærerikt innlegg om kommunikasjonen mellom dressurdommeren og utøveren og hvordan man gjennom riktige og gode kommentarer lager en god protokoll til rytterne.

Les mer om årets Grenkonferanse i dressur – Grenkonferansen dressur 2012 Del 2: God innsats skal synliggjøres

Glade championatvinnere sammen med grenleder Elizabeth Farbrot.