Med Oslo Horse Show på timeplanen

Ove Natland (bak til venstre) sammen med teamet som jobbet under årets Oslo Horse Show.

INTERVJU Ove Natland er dressurdommer, trener og lærer ved Mo og Jølster videregående skole på hestelinjen. Under årets Horseshow kom en gruppe elever fra skolen på studietur til Oslo Horse Show. På timeplanen stod frivillig arbeid og innblikk i gjennomføringen av Norges største ridestevne. 

Dressur så klart! var imponert over innsatsen fra vestlandet, og har tatt en prat med Ove og fått litt bedre innblikk i forberedelsene og erfaringene de fikk med seg fra studieturen til Oslo.

Under årets pinsestevne og Lag-NM på Tanum var det også en gjeng flinke medhjelpere fra Vestlandet som jobbet og hjalp til.

Tidligere i år tok du med deg elevene dine på Lag-NM i dressur og jobbet på stevnet der. Dressurstevner på timeplanen må jo være en klar favoritt blant elevene? Først litt historikk. Under junistevnet i Drammen 2010 ble det tatt opp behovet for mer personell som kunne jobbe under stevner. I den sammenhengen sa jeg at dette kunne løses med elever fra hestelinjer på videregående skoler. Utfordringen kom omgående, og første spede forsøk ble gjort om høsten på Tanum sitt stevne. Den gangen ønsket jeg å ta med 3 elever som var veldig aktive. De var skrivere, protokollbærere og railvakt, og annet, alt etter behov. Jeg hadde ett tett samarbeid med Wenche Alm både før, under og etter stevnet. Da det kom tilbud om å være hjelpere under NM for lag 2011, diskuterte vi dette i klassen, hvor det var enstemmig ønske om å reise. Oppgavene var å være skrivere for norske og engelske dommere og stallvakter.

Hvorfor gjør dere dette? Vårt fylke har vært arrangør for noen store og gode landsstevner. Dette er hovedsakelig NM eller Vestlandsmesterskap. Det er arrangert i grenene Kjøring, NM for Fjordhest og Vestlandsmesterskap i dressur. Mange av elevene som kommer inn som elever hos oss har ikke ridd annet enn på en liten lokal rideleir, liten rideskole eller oftest drevet selvlært ridning hjemme på en gård. Alle våre elever skal ha som mål å gå ut i lære etter 2 år på skole. MANGE drømmer om dette. Avstanden mellom det bilde de kommer inn til oss med, til den hverdag de vil møte når de kommer ut er meget stor.  For at de skal få et innblikk i hva hestenæringen/ -sporten består av må de få komme ut å se.

En pust i bakken. Lunsjpause mellom slagene!

For meg er det viktig med nettverk. Dette underviser jeg videre til mine elever. For å skape nettverk må vi ut å møte andre. Noe av mitt nettverk innen hestesporten ligger nettopp innenfor dressurdelen.  Det gjør det lettere å formidle vider et budskap jeg kjenner. Da kan jeg være trygg på at elevene får den kvaliteten i opplevelsen jeg ønsker. Det har virket. Nå tenker de « DRESSUR SÅ KLART!». Målet mitt med å ta elevene ut fra skolen sitt område er nådd.  De har opplevd veldig mye bra, og noe som kunne vært bedre. Et eksempel er:  På Tanum måtte noen elever uten forvarsel hoppe inn som railvakt. Det i seg selv er ikke noe negativt. Men når de som var satt til å gjøre jobben ikke møtte, hadde jeg en super anledning til å undervise i viktigheten av å være pliktoppfyllende. Slik bruker vi det som ikke var så bra, til å bli positiv læring.

Hvor mange elever var med til Oslo Horse Show og hvilke oppgaver hadde dere? 9 elever, 1 lærling i hestefaget, 2 mødre og 2 lærere reiste til Oslo Horse Show for å jobbe som punchere, railvakter, protokollbærere og regnere. Gode oppgaver som gav meg mulighet for å differensiere oppgavene. Ikke alle mine elever har like forutsetninger.

Før stevnet på Tanum forberedte jeg elevene på oppgaven som skrivere. Jeg hadde laget fiktive protokoller i div. dressurprogram. Disse var utgangspunkt i diktat tester for aktuelle skrivere (noe som kunne vært gjort på klubb nivå for å lage tryggere skrivere). Morsomt å se hvordan noen fikset dette og andre ikke. Men alle lærte og ble bedre. Alle fikk god innsikt i hva og hvordan et program fungerer. Dette var et samarbeid med norsklæreren. Tanken var at noen skulle kanskje skrive for engelske dommere. Wenche sendte over aktuelle program på engelsk. Elevene jobbet med gloser og programmet sammen med sin engelsklærer. Etter hvert fikk de programmene på norsk slik at de kunne bli ennå tryggere. Kravet for å få være skriver for engelsk dommer var karakteren 6 i engelsk enten til jul eller sommer.

Det ble laget lister over alle medhjelperne med når og hvor man skulle jobbe. Det er en stor kabal på et så stort arrangement.

Slik har vi brukt erfaringene både fra Tanum og KOHS i ulike fag som økonomi (ungdomsbedrift). Andre elever som ikke er like teoretisk sterke fikk i oppgave stallvakt (vi hadde kontinuerlig vakt fra fredag kl 16.00 til søndag kl. 18.00). Nattevaktene var en utfordring for oss voksne som var engstelig når vi bodde så langt unna som Haraldsheimen vandreheim ved Sinsenkrysset. Men det var ingen grunn til bekymring. Elevene fikset det. De som var railvakt i OHS følte de hadde utsikt på første klasse. Det var inspirerende for dem i få vestene alle de frivillige fikk som jobbet. – Og de var i ekstase da de fikk åpne railen for Edward Gal!

Hva synes elevene er mest lærerikt ved å være på disse stevnene? Jeg vet ikke hva de selv føler ut over det de har skrevet på sine egne besvarelser. Jeg merker på dem at de er mye mer skjerpet i sin ridning. De framstår som en mer dynamisk gruppe. De løser utfordringer bedre i en gruppe. De har gode minner som bare er deres. Jeg har blitt kjent med elevene på en annen måte. Det var godt å ha med en kollega. Det var også godt å ha med foreldre som nå ser verdien i det å reise ut.

Hvordan bruker dere erfaringene i etterkant av Oslo Horse Show? Vi holder på å planlegge knøttecup stevne i mai. Her vil de få bruke mye av den inspirasjonen og organiseringen de opplevde på Tanum og i Telenor arena.

Hva gledet du deg mest til på årets Oslo Horse Show? Møte venner og kjente. Se para ryttere i aksjon. Inspirasjon og ikke minst faglig påfyll.

En glad og fornøyd gjeng reiste hjem onsdag kveld med mange nye erfaringer og inspirasjon!