Fagartikkel

Det faglige hjørnet!

Tid for å laste

Selv om det er begrenset med reising for tiden, kan det nå være fint å jobbe med lasting av hesten din – …

Ikke bare et holdt

I et dressurprogram er det ikke bare holdtet som gir grunnlaget for den første og siste karakteren på dommerprotokollen. Det er flere …