SR_KOHS 2013

Øvelsene over bakken krever den ytterste presisjon og konsentrasjon, både hos hest og rytter. Foto: Line Moen.