jarl-2012_lordagens_vinnere

Collage av Lørdagens vinnere. Dessverre mangler vi bilder av vinnerne fra unghest-klassene denne dagen.