KOHS

Det ble laget lister over alle medhjelperne med når og hvor man skulle jobbe. Det er en stor kabal på et så stort arrangement.