em_vinnere

Carl Hester (sølv), Adelinde Cornelissen (gull) og Laura Bectolsheimer (bronse). (Foto: Elzabeth Farbrot)